Retrætedage på Als 26-28. april 2019

Den kristne tradition har haft meget stor opmærksomhed på hjerte og bryst og menneskets egentlige midte – dvs. det sted, hvor mennesket står mest åben for Gud.

Denne opfattelse af midten markerer et horisontalt perspektiv.

Mindre opmærksomhed har der været på menneskets vertikale midte fra isse til kropsbund. Denne indre søjle markerer en uangribelig værdighed forankret i Ånd – samtidig med at den åbner rummet over og under os.

Stilhedsretræte på Nygård 10-17. marts 2019 

Stilhedens perspektiv er vidde – himmelens vidde og sindets vidde. Paradoksalt er denne uendelighed fortættet i ét punkt – i et nu – som en dør til evigheden.

Stilhedens vej som bøn eller meditation er en stadig afspænding af bevidsthedens indhold. Et afkald på de tanker og formdannelser, som holder opmærksomheden bundet til fortid og fremtid – og et fald ind mod nuets dør – i en bøn om at den må åbne til bevidsthedens vidde – til Gud.

Vi vil på denne retræte med centrerende bøns åbenheden og med den blødhed, der opstår af hjertets opmærksomhed, øve nuet og søge at holde døren åben mod sindets stilhed og vidde.


31. maj - 2. juni 2019 på Ådalen Retræte

Livet kan ses som en vej fra fødslen til døden. På livets vej møder vi mennesker, der får betydning for os og sætter deres præg på os – på godt og ondt. Livets vej går ikke altid ligeud, der er vendinger og sving, skarpe hjørner, lange endeløse veje og korte afsnit… Ligner det ikke lidt vejen igennem en labyrint?

Labyrinten er et ældgammelt symbol, som menneskeheden har brugt - og som man stadig bruger den dag i dag - for at forstå sine egne veje, sit eget liv og ikke mindst den situation, vi befinder os i lige nu og lige her.