Wilberseminaret i Aarhus 2015 - videoer

I marts og april afholdt vi sammen med studenterpræsterne i Aarhus en seminarrække om Ken Wilbers tanker. Tre af oplægsholderne har indvilliget i at optagelserne af deres oplæg måtte offentliggøres . De følger herunder:

 

Studenterpræsterne i Aarhus har offentliggjort en videooptagelse af Jan Tønnesvangs foredrag d. 12. marts 2015


 

Simon Elsborg Nygaards foredrag d. 25. marts 2015 ligger desværre ikke længere på youtube.

 

Og Karsten Skippers foredrag d. 8. april 2015

 

Og Peter Ruges foredrag d. 22. april 2015