Retrætedage om vågenhed og søvn

De fleste af os lever umiddelbart i en forestilling om at være vågne og nærværende.

Det svarer til den almindelige virkelighed, som vi er fælles om. Og alligevel har vel de fleste af os også en drøm om, at der kunne findes mere vågenhed, mere nærvær og mere virkelighed – blot et andet sted end hvor jeg er nu. Realistisk set er det også muligt at bygge denne anelse på enkeltstående meget intense erfaringer f.eks. fra barndom.

Så måske er vi mere drømmende og sovende, end vi har lyst at gøre os klart.

 

Stilleretræte til forberedelsen af juletiden

22. - 25. november 2018

”Mit hjerte altid vanker i Jesu føderum…” Sådan digtede Brorson i 1732.

 

Det er vist ikke så svært at bruge sin fantasi og kreativitet til at forestille sig hvordan ens eget hjerte bevæger sig ind i Jesu føderum, dvs. ind i stalden i Betlehem. Men salmen kender også den omvendte bevægelse: Ikke kun at jeg bevæger med hen til Kristi føderum, men også at Kristus bliver født i mit hjerte. Dvs. at mit hjerte bliver et føderum for Kristus.

 

Den voksnes tilegnelse af dåben

”Kristus er altid ved vor side og inden i os”(Martin Luther)

Søndag aften d. 7. oktober - onsdag middag d. 10. oktober

Vi vil på disse retrætedage lade hjertets opmærksomhed være den fælles basis for dagenes rytme af andagter og fordybelsesperioder.

Vi vil tillige søge at væve denne mere afspændte prægning af opmærksomheden ind i dagenes gøremål, i vandringer, samtaler og måltider.

 

Stilhedsretræte 30. september - 7. oktober på Nygård (Fuldtegnet - der er oprettet venteliste)

Naturen omkring Nygård – haven, skoven og havet - giver optimale vilkår for at falde til ro og kunne give slip ind i den åbenhed, der kalder det hellige nær.

Nygård ligger på Als – frit og smukt i Nørreskoven med udsigt over Lillebælt.


31. maj - 2. juni 2019 på Ådalen Retræte

Livet kan ses som en vej fra fødslen til døden. På livets vej møder vi mennesker, der får betydning for os og sætter deres præg på os – på godt og ondt. Livets vej går ikke altid ligeud, der er vendinger og sving, skarpe hjørner, lange endeløse veje og korte afsnit… Ligner det ikke lidt vejen igennem en labyrint?

Labyrinten er et ældgammelt symbol, som menneskeheden har brugt - og som man stadig bruger den dag i dag - for at forstå sine egne veje, sit eget liv og ikke mindst den situation, vi befinder os i lige nu og lige her.