Dejlig er jorden

Mandlig og kvindelig livsforståelse

Kursusdage v. Peter Ruge

Vi vil på møderne 4. september og 28. november kl. 15.30-21.00 i Ugerløse Kirke undersøge, hvordan vi i det kristne kan forholde os mere bæredygtigt - både til vores eget liv og til klodens liv.

De fleste vil kunne genkende en fornemmelse af, at vores tid er præget af nogle meget kraftige spændinger i klodens samlede liv – og dermed også i vores egne livsvilkår. Denne spænding kan man beskrive i kønnenes billedsprog som opstået af en alt for stærk udfoldelse af det mandlige på bekostning af en kvindelige holdning.

Vi lever stadig efter et gammelt paradigme, som om det gjaldt en kamp for overlevelse og om at tilkæmpe os så meget som muligt at de fælles ressourcer. Den nye erkendelse, som er ved at vokse frem i disse årtier, er at menneskehedens livsvilkår er et samliv med kloden og et samvirke med alle dens livsformer.

Vi vil på disse to kursusdage se på, hvordan denne polspænding gør sig gældende ind i den enkeltes liv, og hvordan vi kan finde ind i en mere bæredygtig holdning til os selv.

Den kristne tradition har en række ressourcer at gøre gældende – som udtryk for en kristen spiritualitet:

  • At alt menneskeliv må være et samvirke med Gud - som repræsentation af Helheden.
  • At ethvert menneske rettelig står i en modtagende holdning over for livet – svarende til det kvindelige.
  • At ethvert menneskes hjerte står åbent for Guds Ånd, og at man derved kan give videre fra empatiens og kærlighedens kilde.

Der er tale om tre grundholdninger. De må øves for at blive til virkelighed. De vokser ikke bare ud som hår og skæg. Kristen spiritualitet er en øvelse i – igen og igen - at vende sig imod det, som er større – altså omvendelse!

På disse to kursusdage vil vi gennem fordybelsespraksis med indre øvelser og samtale holde det kollektive og det personlige sammen, og søge at bevidstgøre hvordan mandlig og kvindelig tilgang til livet præger vores selvforståelse og vores dagligdag.

Nærmere oplysninger på www.ugerloesekirke.dk.

Tilmelding til sognerpræst Sara Mikaelsson på mail: sym@km.

Ved tilmeldingen accepterer du, at vi gemmer dine personlige oplysninger, så længe som det er nødvendigt for gennemførelsen af kurset/retræten.
Du kan til hver en tid få oplyst, hvilke oplysninger vi har gemt om dig, og kan om ønsket få dem slettet med omgående virkning.