Mandlig og kvindelig livsforståelse

Kursusdage v. Peter Ruge

Vi vil på møderne 4. september og 28. november kl. 15.30-21.00 i Ugerløse Kirke undersøge, hvordan vi i det kristne kan forholde os mere bæredygtigt - både til vores eget liv og til klodens liv.

De fleste vil kunne genkende en fornemmelse af, at vores tid er præget af nogle meget kraftige spændinger i klodens samlede liv – og dermed også i vores egne livsvilkår. Denne spænding kan man beskrive i kønnenes billedsprog som opstået af en alt for stærk udfoldelse af det mandlige på bekostning af en kvindelige holdning.

Bob Moores undervisning og nutidig kristen spiritualitet

To lørdage: 13. oktober og 1. december 2018 v. psykolog Vagn Palle Rasch og præst Peter Ruge

Vi vil i denne meditationsgruppe undersøge mulighederne for at forbinde kristendom med den forståelse af menneske og spiritualitet, som ligger bag Bob Moores arbejde.

På den ene side ønskede Bob Moore at fremme en mere direkte kontakt med den form for spiritualitet og tro, som vi hver især er født med. I denne gruppe vil vi forventeligt være afgørende præget af det kristne, men vi vil alligevel være nuanceret meget forskelligt.

På den anden side ønskede han at hjælpe mennesker til mere klarhed på, hvordan vi bruger vores tanker og følelser.

Silkeborg kirke i samarbejde med foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet

  • Taizésang v/ Kirsten Holst
  • Lectio divina v/ Elisabeth Staal Jensen
  • Labyrintvandring v/ præst Lisa Bremer
  • Kropsbøn v/ Elisabeth Staal Jensen
  • Musikalsk ledsagelse v/ Morten Musicus

Kom og vær med i opbygningen af noget nyt indenfor nutidig kristen spiritualitet.

Disse arrangementer vil i deres indhold være eksperimenterende og undersøgende, og i deres form være uformelle.

Formålet er at bringe interesserede sammen med fokus på ånd, krop, stilhed og samtale/udveksling.

De bliver afholdt i Aarhus. De 3 første arrangementer vil forgå i lokaler tilhørende Center for Sind og Krop.

Fordybelsesdag i Vesterkær kirke i Aalborg

lørdag den 8. december, kl. 13.00 – 17.00

Denne dag vil vi give os tid, plads og ro til bøn og meditativ bibellæsning (lectio divina), til stille musik og fælles taizésang, til kropsbøn og en labyrintvandring.

Der er sørget for kaffe, the, brød og frugt undervejs.