Udforskning af kristen spiritualitet – nye arrangementer i Aarhus

I efteråret 2018 afholdt foreningen 3 arrangementer i Aarhus under titlen ”Aftner med nutidig kristen spiritualitet”. Disse arrangementer vil leve videre i foråret og formentlig også i efteråret
2019 under titlen ”Udforskning af kristen spiritualitet”. Den nye titel afspejler en åben og eksperimenterende tilgang til kristendommen.

Arrangementerne vil have forskellig karakter fra gang til gang - spændende fra foredrag over undersøgelse af varierende bøns- og meditationsformer til dage med kropslig udfoldelse.

Arrangementerne vil typisk være tilrettelagt af folk med interesse i foreningens virke. Har du nogle forslag til emner, er du velkommen til at kontakte Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .


Nedenfor ser du 7 af arrangementerne i foråret 2019. Disse er endnu ikke fuldt beskrevet, men vil blive lagt på hjemmesiden og kalenderen.


Allerede afholdt:

 • Visdomspraksis - i praksis. Fredag 1. febr.  10 - 16.30. Ved Elisabeth Staal Jensen
 • Sacred dance. Kollektiv fordybelse i kreativ dans Søndag 17. febr. 14-17. Ved Pia Mark
 • Foredrag og øvelser om dødsprocessen Søndag 24. marts 13.30-16.00 Ved Kirsten Mandøe

Kommende:

At danse Mysteriet. Kollektiv fordybelse i kreativ dans
Torsdag 11.april 18.30 - 21.30 Ved Ina Eskildsen og Morten Pedersen


Kropslig fordybelse med spirituelt sigte
Torsdag 2. maj 14-16 Ved Lars V. Andersen


Fællesbøn, fjernbøn, andagt og suppe i Gl. Åby Kirke
Fredag 17. maj 12-20 Ved Alice Mørch Sørensen m. fl


Erfaringer fra Qi Gong i kristen spirituel praksis
Søndag 26. maj 14-17.30 Ved Alice Mørch Sørensen


Dejlig er jorden - udflugt til Himmelbjerget
Lørdag d. 1 juni  Ved Bent Jul og Lars V. Andersen

Pris: Medlemmer kr. 50, andre kr. 100.
Sted:  Center for Sind og Krop, Frederiksgade 74A,, Århus C (medmindre andet angives)

Tilmelding: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kollektiv fordybelse i kreativ dans

 • Tidspunkt: Torsdag 11. april 18.30 - 21.30
 • Sted:  Center for Sind og Krop, Frederiksgade 74A, Århus C
 • Ved Ina Eskildsen og Morten Pedersen
 • Pris: Medlemmer kr. 50. Ikke-medlemmer kr. 100.
 • Tilmelding: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vi skal kollektivt i en cirkel fordybe os i en myte, der relaterer til påsken. Alle kan være med – det eneste du behøver er nysgerrighed, respekt og en smule mod til at åbne mod det ukendte.
Denne form for dans er en subtil og dog kraftfuld praksis, som lader os træde ind i et rum af kropsligt nærvær og åbne opmærksomheden mod sanselighed og bevægelse. Vi kan herigennem
forbinde mørke og lyse sider i os selv; forbinde os som menneske med fællesskabet og forbinde dette fællesskab med myten. Uden denne forbundethed kan vi ikke omfavne eksistensens paradokser.

Vi danser ud fra kroppens iboende erfaring - det er gennem kroppen at vi sanser, oplever og føler. Dansen findes allerede i kroppen, vi skal ikke finde på eller være dygtige - vores dans består i at give slip, modtage og dele. Det handler ikke om, hvordan vi bliver set på eller opfattet af andre, dansen handler om at være i kontakt med sig selv og udtrykke sig gennem bevægelse.
Dette er altså en anden vej end det meditative og sproglige, som vi ofte bruger når vi beskæftiger os med disse tematikker.

Du behøver ikke kendskab eller særlige forudsætninger for at være med, vi er vant til at føre folk sikkert igennem forløbet. Tag eventuelt løst tøj og indesko med.

 • Tidspunkt: Torsdag 2. maj 14.00-16.00
 • Sted:  Center for Sind og Krop, Frederiksgade 74A, Århus C
 • Ved Lars V. Andersen
 • Pris: Medlemmer kr. 50. Ikke-medlemmer kr. 100.
 • Tilmelding: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mange har savnet kroppen mere inddraget i kirke og den kristne praksis. Denne eftermiddag er tænkt som et bidrag til måder, hvorpå vi via kroppen kan arbejde os hen imod
et større nærvær – for så at sige “at flytte ind i eget hus”. Ved at foretage kropslige slip og samtidigt at åbne for en større kropsbevidsthed inviteres til en forening med vores guddommelige natur.

Har du lyst til at være med til at tage et lille skridt i udforskningen af kroppen som vej til sjælelig frigørelse, er du velkommen.
Eftermiddagen ledes af Lars Vestergård Andersen, som er uddannet fysioterapeut og holistisk terapeut. Han har i 30 år arbejdet med og undervist i selvudvikling – alt med et grundlæggende
udgangspunkt i krop og meditation.
Eftermiddagen er en del af en række arrangementer i Aarhus under overskriften ”Udforskning af nutidig kristen spiritualitet”, som arrangeres af foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet.
 

Tidspunkt: Lørdag d. 1 juni kl. 10.30-16.00

Ved Bent Jul og Lars V. Andersen

For første gang i foreningens historie arrangeres en udflugt. Vi vil skabe et blidt samvær i gode venlige rammer med fornemmelse af krop, himmel og jord. Ideen er at kombinere naturen og vor praksis med venligt samvær.

Vi vil begynde med kropsarbejde og en meditativ vandring. Undervejs spiser vi vores medbragte frokost. Vi vil inddrage naturen og vil bl.a. sidde meditativt på Himmelbjerget.

Kropsarbejdet vil foregå under instruktion. De meditative muligheder vil ligeledes blive beskrevet.

Udflugten har fået overskriften ”Dejlig er jorden” ud fra en vision om, at en bedre verden bl.a. skabes gennem hjertelighed, empati og venlighed. Vi har valgt Himmelbjerget, fordi det er et godt sted at fornemme skaberværket, som vi alle er en del af. Her kan man let lade bevidstheden om kroppen, sanserne og sindet udvide sig. Jord og Himmel ligger foran os – globalisering i hjerte og hjerne er en mulighed.

Husk: Medbring tøj til udendørs brug efter forholdene. Godt fodtøj til bl.a. en meditativ gang i et terræn, der ikke er helt let. Gerne en siddeplade. Madpakke og drikke til frokost - kiosken ved Himmelbjerget er formentlig åben.

Foreningen serverer kaffe og kage om eftermiddagen.

Mødested: Himmelbjerggården, Himmelbjergvej 11, 8680 Ry. Vi mødes ved bålhytten, som ligger ved den gule murstensbygning, der kaldes ”Gammelgård og hvortil man lettest kommer ad hovedindkørslen fra nordsiden op mod Hovedbygningen.

Noter i tilmeldingen, hvis du ønsker, at vi skal være behjælpelig med samkørsel eller transport fra Skanderborg Station. Pris:

Pris: Medlemmer kr. 50, andre kr. 100. Foreningen serverer eftermiddagskaffe.

Tilmelding: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Noter hvis du ønsker, at vi skal være behjælpelig med transport fra Skanderborg Station eller samkørsel.