Reservér dagen i din kalender allerede nu!

Sted: Kirkecenter Højvangen, Mallinggårdsvej 3, 8660 Skanderborg

Dato: d. lørdag 26. oktober kl 12.30

Foreningen afholder generalforsamling kl.12.30 til kl. 13.30

Årsmøde fra kl. 13.30 til kl. 18.00

Herefter fælles spisning.
 

Generalforsamlingen foregår kl.12.30 til kl. 13.30 med dagsorden efter vedtægterne. Alle er velkommen, kun medlemmer har stemmeret.

Årsmøde foregår kl. 13.30 til kl. 18.00 – igen i år med spændende workshops og fælles musikledsaget meditation. Alle er velkommen. Medlemmer: gratis. Ikke-medlemmer: 100 kr.

Herefter følger fælles spisning. (Medlemmer: gratis. For ikke-medlemmer er spisningen inkluderet i deltagerafgiften for årsmødet)

Der kommer 3 workshop, der alle handler om temaet: ”Bob Moore’s undervisning som inspiration for en nutidig kristen spiritualitet”:  

HJERTEKVALITETER, HEALING OG KORSET

Workshoppen vil bestå i en gennemgang af Bob Moore’s forståelse, af hjertets betydning og de spirituelle kvaliteter, af healing og af troens fænomen samt lyscirklen.

Der vil blive arbejdet med korsets i betydning i menneskets indre anatomi set i kristendommens perspektiv. Og Charlotte vil præsentere en Kristus-ikon, som Bob Moore tog med ind i sin dødsproces. 

 

Underviser: Charlotte Weppenaar: Ikonmaler og meditationslærer.

SANDHED, UDTRYK OG ENERGISTYSTEMET

I den kristne tradition er der – f.eks. i de Ti Bud – et krav om sandhed. Dette sandhedskrav har ofte taget form af et moralsk påbud, der ikke nødvendigvis baserer sig på en grundig undersøgelse eller overvejelse hos den enkelte kristne. I nærværende workshop vil vi – med afsæt i inspirationen fra Bob Moore og hans arbejde – sammen dykke dybere ned i den sammenhæng, der kan findes mellem sandhed, personligt udtryk og energisystemet. Workshoppen er praktisk-teoretisk funderet og inddrager øvelser, udvekslinger og underviseroplæg.

 

Underviser: Martin Guldberg, certf. yogalærer, klas. sanger og underviser på musikvidenskab.

LYD DER KAN MÆRKES

John Virkmann er underviser i lyd, farve, healing og meditation. Hans instrument består af 11 farveoplyste syngeskåle af krystal, som relaterer til kroppens syv energicentre.

De tre aspekter – krystal, lyd og farve – skaber særegne spirituelle kvaliteter, som virker dybt ind i krop og sind, når lyden fra syngeskålene sætter rummet i bevægelse.

Workshoppen giver mulighed for at lytte til det helt unikke naturinstrument, som syngeskålene er, og nyde godt af instrumentets meditative og healende effekt. Udover at lytte til syngeskålene vil vi bevæge os ind i en meditativ øvelse med hjertet i centrum, skabt af Bob Moore.

 

Underviser: John Virkmann, lydhealing og meditation.


 

 

 

Maureen Hanley fra New York afholder for 3. gang en retræte i Danmark. Hun har praktiseret centrerende bøn i 30 år. Hun er uddannet indenfor Contemplative Outreach i USA og har afsluttet “Contemplative Living Class” og det 2-årige “Wisdom School” kursus af Cynthia Bourgeault. Maureen Hanley har siden 2004 været lærer i Centering Prayer. Hun har desuden deltaget i
adskillige retræter med Thomas Keating.


Maureen er mild og skarp, arbejder på trods af hendes høje alder - 80 år - med kriminelle i det mest bevogtet fængsel i New York. Som hun fortæller, når de spørger hende "Hvorfor vil sådan en sød lille hvid kvinde bruge sin tid på os" og hun svarer "I want to talk to the core of goodness in you".
Det bliver 3 intensive dage med undervisning og praksis. Undervisningen fokuserer på centrerende bøn, velkomstbønnen og en bønspraksis, der styrker vores evne til at skelne - vores dømmekraft.
Det er en praksis hvori indgå moduler fra Cynthia Bourgeault’s Visdom School. Et par timer om dagen går vi med praksis ude i naturen ved Møns klint.

Retræten finder sted 11-13 oktober 2019 Camønogaarden, Stubberup Havevej 2, 4791 Borre på Møn

Læs mere her