Bønner ved gudstjenesten Marias Mangfoldighed

 

INDGANGSBØN

Fra vort mismods vinter går vi forårets blomstring i møde.

Vi rammes af en uventet glæde som et solglimt gennem mørke skyer

når vi kommer til dig Hellige Gudsmoder

for at lære af dig, Maria.

Fra dine kilder strømmer kærlighedens levende vand ud i den tørstende verden.

Du gav liv og legeme til Kristus vor Gud, Jesus

da du åbnede dig for Ånden og lod dig overskygge af Herrens kraft

idet du sagde: "det ske mig efter dit ord"

Lad det også ske os efter Hans ord.

Lad denne aften være fredfyldt og hellig.

Vær med os så vi af dig kan lære at åbne vore sind og hjerter

for Guds og vores virkelighed

til gavn og glæde for dem vi møder på vor vej.

Og også gerne for os selv.

UDGANGSBØN

Lad os, som har været sammen her i aften

igen og igen lære af dig Hellige Gudsmoder, Maria.

Du ledte efter din søn og du var ængstelig.

Men du fandt ham på et helligt sted omgivet af lyttende mennesker

Og sang igen som før: ”min sjæl ophøjer Herren og min Ånd fryder sig over Gud, min frelser”.

Med ro og styrke bad du os: "hvadsomhelst han siger til jer skal I gøre".

Lad også os erfare og bevare dine ord og Hans i vore hjerter.

Lad os mærke dit moderhjerte banke med Guds kærlighed.

Lad den pulsere også fra vore vågne hjerter

så den kan rækkes ud til dem vi møder på vor vej

når vi her fra dette sted efter Hans ord går ud i verden med glæde og med fred.

Vis os vej og vær med os på vort livs vandring.

Det beder vi om i Jesu Kristi navn.

fc, 6. april 2014