Bønner ved gudstjenesten 6. okt. 2013

 

Indgangsbøn

 

Herre

Du har samlet os fra nær og fjern

Nu hvor dagene går på hæld og mørket bliver tættere omkring os.

Vi er på vej, men ser ikke klart hvorhen.

Lad os ikke fare vild i livets labyrint.

Hjælp os ud af vores adspredelse

og giv os nu og da et skub i den rigtige retning.

Lad os gennem dødens mørke også se liv.

Lad os føle Dit nærvær og giv Dig til kende for os

sådan som vi hver især bedst opfatter det.

Med vor tro, så svag den end er, beder vi den ældgamle bøn:

kyrie eleison - kyrie eleison - kyrie eleison

Herre, forbarm Dig - Herre forbarm Dig - Herre forbarm Dig.

 

Udgangsbøn

 

Herre

Vi takker dig fordi vi har kunnet være sammen i Dit nærvær.

Vi går nu styrkede ud i verden igen

med glæde, fordi vi også kender sorgen

med liv og lyst, fordi vi også kender adspredelse og modløshed

med fortrøstning, fordi vi ikke behøver fare vild

selv om vi sjældent går den lige vej.

Herre, hjælp os at bringe Dit lys ud i verdens mørke.

Lad troen og kærligheden bære Din varme ud i verdens kulde.

Lad os virke sammenmed Dig og med hinanden.

Lad gnisten springe fra ånd til ånd,

så vi og andre med os kan se livet og glæden

på dødens lammende baggrund.

Herre, vi beder igen og igen: forbarm Dig over os -

forbarm Dig over os og over alle.

Herre, forbarm Dig.

fc 6.10.13