Bønner ved gudstjenesten "Gudsriget - her og nu!

 

Indgangsbøn

Herre, du som virker i det skjulte, Himlens og Jordens skaber og også min skaber!

Vi er kommet ind i dette dit hus for at prise og ære dig.

Vi er kommet for at fornemme din kraft og for at lade os ledes af din ånd.

Herre, oplad nu og her vore hjerter med din ånd.

Lad os skue dit rige.

Vær os nær!

Amen.

Udgangsbøn

Herre, vi takker dig for denne stund,

for vort samvær med hinanden og fornemmelsen af din ånd,

den ånd som var og er.

Lad os bringe aftenens erfaring og den gode stemning med os hjem, så det kan virke i os,

så det kan omdannes til indsigt i vort daglige virke.

Lad da enhver gå frit til sit

og stole på Din nåde,

da får vi lyst og lykke til, at gøre gavn, som Du det vil,

på allerbedste måde.

Tak, Herre.

Bent Jul, 01-09-2013