At lytte og lukke sig op

 

Indgangsbøn og udgangsbøn ved gudstjenesten i Skanderup kirke d. 3. september 2017

 At lytte og at lukke sig op

"Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galilæas Sø midt igennem Dekapolis. Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides, væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge; og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham: »Effatha!« – det betyder: »Luk dig op!« Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen; men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældede af forundring og sagde: »Han har gjort alting vel. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale.«  (Mk 7,31-37)

Indgangsbøn

Herre, vi er kommet ind i dit hus for at høre om Jesu undere og derigennem finde nærvær i Dig.

Vi er kommet langvejs fra og står her som folkene ved Genesarets Sø med nysgerrighed og forventning.

Lad os slippe dét i sindet, som spærrer vejen for nærvær med Dig og med hinanden.

Vi ihukommer Jesu ord ”Effatha” og be’r Dig: Herre, løs vor tunge, så vi kan anprise vort liv i Dig!

Herre, luk vore øre op, så vi kan høre Dig.

Herre, hjælp os.

Amen !

Udgangsbøn 

Herre, vi takker dig for denne stund, for vort samvær med hinanden, for at vi har fået lov at mærke Din kærlighed og Dit nærvær.

Vi går nu styrkede ud i verden igen.

Lad os bringe aftenens erfaring og den gode stemning med os hjem.

Lad det virke i os, så det kan omdannes til indsigt og udtrykkes i vort daglige virke.

Tak, Herre.