Super User

Super User

Samlet oversigt september 2019 - januar 2020

Find detaljerede oplysninger om de enkelte arrangementer i kalenderen

 

Maureen Hanley fra New York afholder for 3. gang en retræte i Danmark. Hun har praktiseret centrerende bøn i 30 år. Hun er uddannet indenfor Contemplative Outreach i USA og har afsluttet “Contemplative Living Class” og det 2-årige “Wisdom School” kursus af Cynthia Bourgeault. Maureen Hanley har siden 2004 været lærer i Centering Prayer. Hun har desuden deltaget i
adskillige retræter med Thomas Keating.


Maureen er mild og skarp, arbejder på trods af hendes høje alder - 80 år - med kriminelle i det mest bevogtet fængsel i New York. Som hun fortæller, når de spørger hende "Hvorfor vil sådan en sød lille hvid kvinde bruge sin tid på os" og hun svarer "I want to talk to the core of goodness in you".
Det bliver 3 intensive dage med undervisning og praksis. Undervisningen fokuserer på centrerende bøn, velkomstbønnen og en bønspraksis, der styrker vores evne til at skelne - vores dømmekraft.
Det er en praksis hvori indgå moduler fra Cynthia Bourgeault’s Visdom School. Et par timer om dagen går vi med praksis ude i naturen ved Møns klint.

Retræten finder sted 11-13 oktober 2019 Camønogaarden, Stubberup Havevej 2, 4791 Borre på Møn

Læs mere her

Mandag, 24 Juni 2019 09:27

Pilgrimmens integrale opgave

Igennem de seneste 20 år har pilgrimsvandring til hellige mål fået en ny opblomstring. Tidligere kristne generationer har beskrevet livet på jorden som en pilgrimstid. Denne sidste måde at bruge pilgrimsbegrebet har i moderne tid fået indflydelse på, hvordan man fx taler om religiøse rejser eller små vandringer med sin menighed. Og man kan udvide begrebet til at omfatte en tur i sommerens løb til stranden, en meditativ vandring i skoven eller deltagelse i en retræte. Begge opfattelser af pilgrimsbegrebet har det til fælles, at det giver gode muligheder for at få krop og ånd, energi og sansning, til at samvirke.

Der er gennem de seneste år givet mange bud på, hvordan man tilrettelægger en pilgrimsvandring. Jeg vil snarere prøve at beskrive udfordringen, ved at være pilgrim i moderne tid. For uanset om vi betragter os som pilgrimme, spirituelt søgende eller ivrige kristne, har vi en dybere længsel, som står i et vanskeligt forhold til vor kultur. Lad mig beskrive dette forhold set med pilgrimmens øjne:

Lørdag, 15 Juni 2019 10:35

Årsmøde med generalforsamling

Reservér dagen i din kalender allerede nu!

Sted: Kirkecenter Højvangen, Mallinggårdsvej 3, 8660 Skanderborg

Dato: d. lørdag 26. oktober kl 12.30

Foreningen afholder generalforsamling kl.12.30 til kl. 13.30

Årsmøde fra kl. 13.30 til kl. 18.00

Herefter fælles spisning.
 

Generalforsamlingen foregår kl.12.30 til kl. 13.30 med dagsorden efter vedtægterne. Alle er velkommen, kun medlemmer har stemmeret.

Årsmøde foregår kl. 13.30 til kl. 18.00 – igen i år med spændende workshops og fælles musikledsaget meditation. Alle er velkommen. Medlemmer: gratis. Ikke-medlemmer: 100 kr.

Herefter følger fælles spisning. (Medlemmer: gratis. For ikke-medlemmer er spisningen inkluderet i deltagerafgiften for årsmødet)

Der kommer 3 workshop, der alle handler om temaet: ”Bob Moore’s undervisning som inspiration for en nutidig kristen spiritualitet”:  

HJERTEKVALITETER, HEALING OG KORSET

Workshoppen vil bestå i en gennemgang af Bob Moore’s forståelse, af hjertets betydning og de spirituelle kvaliteter, af healing og af troens fænomen samt lyscirklen.

Der vil blive arbejdet med korsets i betydning i menneskets indre anatomi set i kristendommens perspektiv. Og Charlotte vil præsentere en Kristus-ikon, som Bob Moore tog med ind i sin dødsproces. 

 

Underviser: Charlotte Weppenaar: Ikonmaler og meditationslærer.

SANDHED, UDTRYK OG ENERGISTYSTEMET

I den kristne tradition er der – f.eks. i de Ti Bud – et krav om sandhed. Dette sandhedskrav har ofte taget form af et moralsk påbud, der ikke nødvendigvis baserer sig på en grundig undersøgelse eller overvejelse hos den enkelte kristne. I nærværende workshop vil vi – med afsæt i inspirationen fra Bob Moore og hans arbejde – sammen dykke dybere ned i den sammenhæng, der kan findes mellem sandhed, personligt udtryk og energisystemet. Workshoppen er praktisk-teoretisk funderet og inddrager øvelser, udvekslinger og underviseroplæg.

 

Underviser: Martin Guldberg, certf. yogalærer, klas. sanger og underviser på musikvidenskab.

LYD DER KAN MÆRKES

John Virkmann er underviser i lyd, farve, healing og meditation. Hans instrument består af 11 farveoplyste syngeskåle af krystal, som relaterer til kroppens syv energicentre.

De tre aspekter – krystal, lyd og farve – skaber særegne spirituelle kvaliteter, som virker dybt ind i krop og sind, når lyden fra syngeskålene sætter rummet i bevægelse.

Workshoppen giver mulighed for at lytte til det helt unikke naturinstrument, som syngeskålene er, og nyde godt af instrumentets meditative og healende effekt. Udover at lytte til syngeskålene vil vi bevæge os ind i en meditativ øvelse med hjertet i centrum, skabt af Bob Moore.

 

Underviser: John Virkmann, lydhealing og meditation.


 

 

 

Tirsdag, 11 December 2018 10:37

Bestyrelsen 2018-2019

 

Bestyrelsen blev valgt ved generalforsamlingen i Skanderborg d. 3. november 2018

Bestyrelsen:

 

Peter Ruge

Formand

(på valg igen i 2020)

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Bent Jul

Næstformand

(på valg igen 2019)

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Elisabeth Staal Jensen

Kasserer

(på valg igen 2020)

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Lisa Bremer

(på valg igen 2019)

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

Tove Vejlgaard

(på valg igen 2020)

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

        Morten Musicus (Pedersen)

        Suppleant

        (på valg igen 2019)

       Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 


Revisorer:

Lene Hansen (på valg igen 2019)

Flemming Bjerg (suppleant - på valg igen 2019)

 

Webmaster (uden for bestyrelsen):

Flemming Christensen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

Formandens beretning ved Generalforsamling 3. november 2018

Vi kan se tilbage på et år, hvor foreningen har konsolideret sig, og vi er blevet rimelig gode til at gøre det, vi gerne vil kunne gøre.

  • Vi vil gerne bidrage til at skabe forbindelse imellem på den ene side den brede vifte af spirituelt engagement, som inspirer mange mennesker i dagens Danmark – og på den anden side den traditionelle forvaltning af spiritualitet i Danmark, som den kommer til udtryk i folkekirkelig gudstjeneste og kristendomsforståelse.
  • Vi vil også gerne skabe rammer for at mennesker kan mødes om en nutidig kristen spiritualitet
  • Her vil vi gerne skabe rum for erfaringer med at holde gudstjenester, hvor en indre praksis ikke kun lader sig integrere, men også er bærende for den udformning, som gudstjenesten får.
  • Vi vil også gerne dokumentere betydningen af længerevarende fordybelsespraksis af bøn og meditation, som den kan udfolde sig på retræter og gennem daglig øvelse  Vi vil gerne være med til at åbne nye perspektiver gennem rejser til spirituelle miljøer i udlandet.
  • Vi vil gerne formidle viden om spirituel praksis. Det gælder elektronisk på vores hjemmeside og det gælder konkrete bogudgivelser

Og så vil vi også gerne, som det er tilfældet i dette årsmøde, pege på et spor i vores egen tradition, nemlig kroppens betydning, som har været overset af de dominerende fortolkninger af, hvad det vil sige at være menneske. Det gælder kristendommens holdning, og det gælder europæisk filosofi og dannelsestradition.

Hvis du ser videoen i en Chrome-browser er der problemer med at få vist danske undertekster. Brug i stedet Firefox, hvis du vil have underteksterne med. 

Eller se evt. her      

 

Et kursus af Cynthia Bourgeault om Jesus som visdomslærer

Cynthia Bourgeault er ikke kun kendt for at undervise i centrerende bøn. Hun er også kendt som fortaler for et spirituelt syn på Jesus, som er inspireret af visdomstraditionerne i verdensreligionerne.

Efter hendes opfattelse var Jesus først og fremmest en visdomslærer, som stod i den universelle visdomstradition, men også fornyede den. Hans hovedanliggende var at fremkalde en fuldstændig forvandling af den menneskelige bevidsthed og drive menneskeheden frem imod et højere fællesskab. Desuden skabte han sin særlige, visdomsorienterede praksis, som bygger på kenosis, ‘tømning af sig selv’, eller mere konkret slippen, ikke-klamren og given plads.

Dette syn på Jesus og hans budskab beskriver hun i bogen “The Wisdom Jesus”, som udkommer på dansk sidst i 2018. Bogens stof har været udgangspunkt for foredrag og kurser, og et af kurserne er blevet videofilmet og kan ses her i uddrag med danske undertekster.

Kurset har egentlig titlen “Visdomslæreren Jesus”, men videofilmen giver det titlen: “Jesus og den hellige visdom”. Kurset er formelt set en række mindeforelæsninger, men det har også omfattet øvelser og dialoger, som dog er udeladt af videofilmen. Det blev holdt den 8. nov. 2013 på universitetet Moravian College, som ligger i Bethlehem, Pennsylvania, i USA. Videooptagelsen varer 3 timer og 19 min., og den har følgende indhold:

 

Introduktion ved Steve Simmons (0:00:00 - 4 min.)

1. Jesu funktion som visdomslærer (0:04:36 - 58 min.)

2. Den visdomsorienterede praksis, Jesus anviste (1:01:59 - 55 min.)

3. “Arbejderne i vingården” set i visdommens perspektiv (1:58:14 - 16 min.)

Spørgerunde (2:14:21 - 58 min.)

Sang og afslutning (3:12:17 - 6 min.)

 

Indgangsbøn

Lad os bede sammen.

Vi er kommet her i aften for at takke og prise dig, Gud.

Og for at blive mindet om din altomfattende kærlighed.

Lad os mærke dig med krop og sanser - i os og omkring os.

Lad vore tanker og følelser samles om dig ved dit ord.

Lad vore hjerter blive åbne, så vi kan møde dit ansigt i alt og alle.

Lad dit mysterium udfolde sig, så vi bliver i stand til at se dit rige.

Det beder vi om.

Amen

Mandag, 20 August 2018 12:23

København

Her i efteråret vil vi undersøge, om der er interesse for at etablere en fast gruppe omkring nutidig kristen spiritualitet i Københavnsområdet.


Ledelse og undervisning ligger hos Peter Ruge, og gruppens arbejde vil få undersøgende karakter. Vi kommer til at beskæftige os med flg. temaer:

  • Centrerende bøn – nuancering og præcisering af denne form for kristen meditativ praksis.
  • Centerlinjens fænomen – hvor vi med afsæt i Bob Moores undervisning vil undersøge, hvordan vi kan forankre opmærksomhed og identitet i centerlinjen.
  • Kropsbøn – hvor vi knytter an til den kommende udgivelse på forlaget Visdomsbøgerne:  ”Himlen i dig” af Willigis Jäger og Beatrice Grimm.
  • Healing – hvor vi søger en praksis, der forankrer healing i den kristne tradition.

Der vil være tale om en progression fra gang til gang, men det er også muligt at deltage i møderne enkeltvis.

Undervisning: Peter Ruge
Sted: Adelgade 58, 6
Tid: 11. september, 23. oktober og 27. november. Alle dage 17-21.
Pris: 200 kr pr gang
Tilmelding:  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hvis du er interesseret, men ikke kan deltage første gang, bedes du henvende dig til Peter Ruge Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

***

 

Initiativet til at stifte foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet kom fra medlemmer af denne gruppe.

Gruppen har i årenes løb på en eksperimenterende måde arbejdet med varierende emner indenfor nutidig kristen spiritualitet. Gruppen har de seneste par år interesseret sig for centrerende bøn, men har også inddraget andre elementer af kristen meditation, kropsbøn og energiøvelser.

Møderne ledes af Peter Ruge. De tilrettelægges som undervisning i et undersøgende forløb. Eftermiddage følge typisk en grundrytme med indledende kort meditation, herefter undervisning og øvelse med dagens tema, og afslutning med centrerende bøn. Der vil indgå forskellige former for kropspraksis, og undervejs har vi pause med kaffe/the og snak!

I den nærmeste fremtid vil vi fokusere på centrelinjen som fænomen, herunder opfattelse af rum og forankring. Vi vil arbejde med en række af øvelser – primært fra Bob Moores undervisning – og med dem som støtte søge at danne et fælles sprog for den erfaring, som centerlinjefænomenet åbner til. Desuden afprøves idéer inspireret af Cynthia Bourgeaults bog ”Jesus som visdomslærer”. 

Deltagelse forudsætter et rimelig fast fremmøde og ikke mindst, at man imellem møderne tager ansvar for de øvelser, som danner grundlag for den fælles undersøgelse.

Gruppen er gennem årene flyttet fra Sdr. Vissing over Svejstrup og Himmelbjeggården til siden efteråret 2018 at holde til på Audonicon, Grønnedalsvej 14 i Skanderborg. Der er møde hver anden torsdag kl. 14.45-17.45. Prisen er 50 kr. pr gang.

Vil du vide mere, kan du kontakte Peter Ruge: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


 

***

Side 1 ud af 5