Super User

Super User

Mandag, 24 Juni 2019 09:27

Pilgrimmens integrale opgave

Igennem de seneste 20 år har pilgrimsvandring til hellige mål fået en ny opblomstring. Tidligere kristne generationer har beskrevet livet på jorden som en pilgrimstid. Denne sidste måde at bruge pilgrimsbegrebet har i moderne tid fået indflydelse på, hvordan man fx taler om religiøse rejser eller små vandringer med sin menighed. Og man kan udvide begrebet til at omfatte en tur i sommerens løb til stranden, en meditativ vandring i skoven eller deltagelse i en retræte. Begge opfattelser af pilgrimsbegrebet har det til fælles, at det giver gode muligheder for at få krop og ånd, energi og sansning, til at samvirke.

Der er gennem de seneste år givet mange bud på, hvordan man tilrettelægger en pilgrimsvandring. Jeg vil snarere prøve at beskrive udfordringen, ved at være pilgrim i moderne tid. For uanset om vi betragter os som pilgrimme, spirituelt søgende eller ivrige kristne, har vi en dybere længsel, som står i et vanskeligt forhold til vor kultur. Lad mig beskrive dette forhold set med pilgrimmens øjne:

Lørdag, 15 Juni 2019 10:35

Årsmøde med generalforsamling

Reservér dagen i din kalender allerede nu!

Sted: Kirkecenter Højvangen, Mallinggårdsvej 3, 8660 Skanderborg

Dato: d. lørdag 26. oktober kl 12.30

Foreningen afholder generalforsamling kl.12.30 til kl. 13.30

Årsmøde fra kl. 13.30 til kl. 18.00

Herefter fælles spisning.
 

Nærmere information efter sommer.

 

 

Tirsdag, 11 December 2018 10:37

Bestyrelsen 2018-2019

 

Bestyrelsen blev valgt ved generalforsamlingen i Skanderborg d. 3. november 2018

Bestyrelsen:

 

Peter Ruge

Formand

(på valg igen i 2020)

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Bent Jul

Næstformand

(på valg igen 2019)

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Elisabeth Staal Jensen

Kasserer

(på valg igen 2020)

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Lisa Bremer

(på valg igen 2019)

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

Tove Vejlgaard

(på valg igen 2020)

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

        Morten Musicus (Pedersen)

        Suppleant

        (på valg igen 2019)

       Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 


Revisorer:

Lene Hansen (på valg igen 2019)

Flemming Bjerg (suppleant - på valg igen 2019)

 

Webmaster (uden for bestyrelsen):

Flemming Christensen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

Formandens beretning ved Generalforsamling 3. november 2018

Vi kan se tilbage på et år, hvor foreningen har konsolideret sig, og vi er blevet rimelig gode til at gøre det, vi gerne vil kunne gøre.

 • Vi vil gerne bidrage til at skabe forbindelse imellem på den ene side den brede vifte af spirituelt engagement, som inspirer mange mennesker i dagens Danmark – og på den anden side den traditionelle forvaltning af spiritualitet i Danmark, som den kommer til udtryk i folkekirkelig gudstjeneste og kristendomsforståelse.
 • Vi vil også gerne skabe rammer for at mennesker kan mødes om en nutidig kristen spiritualitet
 • Her vil vi gerne skabe rum for erfaringer med at holde gudstjenester, hvor en indre praksis ikke kun lader sig integrere, men også er bærende for den udformning, som gudstjenesten får.
 • Vi vil også gerne dokumentere betydningen af længerevarende fordybelsespraksis af bøn og meditation, som den kan udfolde sig på retræter og gennem daglig øvelse  Vi vil gerne være med til at åbne nye perspektiver gennem rejser til spirituelle miljøer i udlandet.
 • Vi vil gerne formidle viden om spirituel praksis. Det gælder elektronisk på vores hjemmeside og det gælder konkrete bogudgivelser

Og så vil vi også gerne, som det er tilfældet i dette årsmøde, pege på et spor i vores egen tradition, nemlig kroppens betydning, som har været overset af de dominerende fortolkninger af, hvad det vil sige at være menneske. Det gælder kristendommens holdning, og det gælder europæisk filosofi og dannelsestradition.

Hvis du ser videoen i en Chrome-browser er der problemer med at få vist danske undertekster. Brug i stedet Firefox, hvis du vil have underteksterne med. 

Eller se evt. her      

 

Et kursus af Cynthia Bourgeault om Jesus som visdomslærer

Cynthia Bourgeault er ikke kun kendt for at undervise i centrerende bøn. Hun er også kendt som fortaler for et spirituelt syn på Jesus, som er inspireret af visdomstraditionerne i verdensreligionerne.

Efter hendes opfattelse var Jesus først og fremmest en visdomslærer, som stod i den universelle visdomstradition, men også fornyede den. Hans hovedanliggende var at fremkalde en fuldstændig forvandling af den menneskelige bevidsthed og drive menneskeheden frem imod et højere fællesskab. Desuden skabte han sin særlige, visdomsorienterede praksis, som bygger på kenosis, ‘tømning af sig selv’, eller mere konkret slippen, ikke-klamren og given plads.

Dette syn på Jesus og hans budskab beskriver hun i bogen “The Wisdom Jesus”, som udkommer på dansk sidst i 2018. Bogens stof har været udgangspunkt for foredrag og kurser, og et af kurserne er blevet videofilmet og kan ses her i uddrag med danske undertekster.

Kurset har egentlig titlen “Visdomslæreren Jesus”, men videofilmen giver det titlen: “Jesus og den hellige visdom”. Kurset er formelt set en række mindeforelæsninger, men det har også omfattet øvelser og dialoger, som dog er udeladt af videofilmen. Det blev holdt den 8. nov. 2013 på universitetet Moravian College, som ligger i Bethlehem, Pennsylvania, i USA. Videooptagelsen varer 3 timer og 19 min., og den har følgende indhold:

 

Introduktion ved Steve Simmons (0:00:00 - 4 min.)

1. Jesu funktion som visdomslærer (0:04:36 - 58 min.)

2. Den visdomsorienterede praksis, Jesus anviste (1:01:59 - 55 min.)

3. “Arbejderne i vingården” set i visdommens perspektiv (1:58:14 - 16 min.)

Spørgerunde (2:14:21 - 58 min.)

Sang og afslutning (3:12:17 - 6 min.)

 

Indgangsbøn

Lad os bede sammen.

Vi er kommet her i aften for at takke og prise dig, Gud.

Og for at blive mindet om din altomfattende kærlighed.

Lad os mærke dig med krop og sanser - i os og omkring os.

Lad vore tanker og følelser samles om dig ved dit ord.

Lad vore hjerter blive åbne, så vi kan møde dit ansigt i alt og alle.

Lad dit mysterium udfolde sig, så vi bliver i stand til at se dit rige.

Det beder vi om.

Amen

Mandag, 20 August 2018 12:23

København  - ny gruppe

Her i efteråret vil vi undersøge, om der er interesse for at etablere en fast gruppe omkring nutidig kristen spiritualitet i Københavnsområdet.


Ledelse og undervisning ligger hos Peter Ruge, og gruppens arbejde vil få undersøgende karakter. Vi kommer til at beskæftige os med flg. temaer:

 • Centrerende bøn – nuancering og præcisering af denne form for kristen meditativ praksis.
 • Centerlinjens fænomen – hvor vi med afsæt i Bob Moores undervisning vil undersøge, hvordan vi kan forankre opmærksomhed og identitet i centerlinjen.
 • Kropsbøn – hvor vi knytter an til den kommende udgivelse på forlaget Visdomsbøgerne:  ”Himlen i dig” af Willigis Jäger og Beatrice Grimm.
 • Healing – hvor vi søger en praksis, der forankrer healing i den kristne tradition.

Der vil være tale om en progression fra gang til gang, men det er også muligt at deltage i møderne enkeltvis.

Undervisning: Peter Ruge
Sted: Hvide Hus, Valbygårdsvej 64A, Valby
Tid: Første gang 31. oktober kl. 17-21. Herefter vil fremtidige møder fremgå af foreningens kalender.
Pris: 200 kr pr gang
Tilmelding:  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hvis du er interesseret, men ikke kan deltage første gang, bedes du henvende dig til Peter Ruge Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

***

 

Mandag, 20 August 2018 12:02

Åben meditationsgruppe i Skanderborg

Svejstrupgruppen


Initiativet til at stifte foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet kom fra medlemmer af denne gruppe. Gruppen har i årenes løb på en eksperimenterende måde arbejdet med varierende emner indenfor nutidig kristen spiritualitet. Gruppen har de seneste par år interesseret sig for centrerende bøn, men har også inddraget andre elementer af kristen meditation, kropsbøn og energiøvelser. De sidste par år har gruppen haft til huse på Himmelbjerggården med møde hver anden torsdag. Til efteråret flytter gruppen ind på Audonicon, Grønnedalsvej 14 med møde hver anden torsdag kl. 14.45-17.45 
I den forbindelse tilbyder gruppen, at nedenstående forløb åbnes for alle interesserede:


Centerlinjens fænomen og kaldets indre dynamik.

Åben meditationsgruppe i Skanderborg


I efteråret 2018 har vi en række møder, der er fokuseret på centrelinjen som fænomen. Møderne ledes af Peter Ruge, og der er tale om undervisning i et undersøgende forløb, som er åbent for alle interesserede. 


Mødernes forløb vil følge en grundrytme med indledende kort meditation, herefter undervisning og øvelse med dagens tema, og afslutning med centrerende bøn. Der vil indgå forskellige former for kropspraksis, og undervejs har vi pause med kaffe/the og snak!


Møderne finder sted på Audonicon, Grønnedalsvej 14 hver anden torsdag kl. 14.45-17.45 fra 30. august til 6. december og prisen er 50 kr. pr gang. 


Deltagelse forudsætter et rimelig fast fremmøde og ikke mindst, at man imellem møderne tager ansvar for de øvelser, som danner grundlag for den fælles undersøgelse.


Man tilmelder sig på almindelig vis på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Har man spørgsmål, kan man kontakte Peter Ruge: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
-------------------

 • Centerlinjen er et mangetydigt fænomen, som åbner til en række temaer med væsentlig betydning for vores selvoplevelse: 
 • Indfoldet bevidsthed og forankring for en dybereliggende identitet, som er knyttet til oplevelse af kald og af livsmening
 • Balancering af polariteten mellem højre-venstre side – eller mandlig-kvindelig holdning – og derfor forankring af en stabil vågenhed og indre rettethed. 
 • Integration af de forskellige livsformer i vores eksistens: instinkt, følelse, mental opmærksomhed og ånd – i og med at den forbinder ”oppe” og ”nede”. 
 • Vertikal samling – klarhed, vågenhed og indre myndighed

Vi vil arbejde med en række af øvelser – primært fra Bob Moores undervisning – og med dem som støtte søge at danne et fælles sprog for den erfaring, som centerlinjefænomenet åbner til. 

***

Onsdag, 01 August 2018 08:30

Visdomspraksis

I Aarhusområdet har vi etableret en gruppe, som mødes månedligt.

Vi arbejder med de praksisformer, som anbefales af Cynthia Bourgeault for “Wisdom Groups”.

Det indbefatter kropsbøn, meditativ sang, lectio divina, reflektion over og samtale om “visdomstekster” af forskellig art. Når der er tid, også centrerende bøn.

Vi mødes hver 4. mandag kl. 18.30 - 21.00. Gruppen består af 8 personer og der er venteliste, men henvend dig bare alligevel.

Såfremt der bliver tilstrækkelig interesse, er der mulighed for at etablere en ny gruppe.

Er I 4-5 stykker, der er interesserede i at lave jeres egen gruppe, hjælper vi jer gerne i gang.

Henvendelse vedr. Aarhusgruppen: Alice Mørch Sørensen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. vedr. nye grupper: Elisabeth Staal Jensen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Torsdag, 05 Juli 2018 10:59

Vejledningssamtaler

Peter Ruge tilbyder vejledningssamtaler

Det kan dreje sig om personlig og psykologisk vejledning i forhold til selvoplevelse og almindelig livspraksis. Det kan dreje sig om åndelig vejledning, hvor temaet vil være, hvordan man forbinder spiritualitet og tro med dagligdagen, og hvordan man kan flette en indre praksis sammen med en travl hverdag. Endelig kan det dreje sig om vejledning til en dybere kontakt med det medfødte kald, som alle mennesker har, men som vi oftest lever fremmedgjorte for.

Ofte vil det i en samtale være sådan, at alle tre temaer fletter sig sammen omkring betydningen af det medfødte kald. Kald er blot et navn at give denne form for indre opmærksomhed eller bevidsthed, som ikke er ”jeg”. Jung ville tale om det som Selvet. I en buddhistisk sammenhæng kunne man tale om det som vågenheden. I kristen tradition har man talt om det som et guddommeligt nærvær og til tider givet det skikkelse af en engel. Det er knyttet til kroppen som fornemmelsen af vertikal centrering, og forbinder på den måde i os himmel og jord. Det fælles træk er, at der er en form for mere stabilt og uforanderligt væsen, som er tilstede fra fødsel til død, og som kan være meget vågent i barnet for så at slumre ind i takt med, at jeget fylder opmærksomhedsfeltet. Men for så at gøre sig gældende som bærer af livsmening og centrale værdier senere i livet

. Vores kultur er ejendommeligt fremmed overfor denne indre instans. Måske fordi vi er så inderligt optaget af at være et jeg. Derfor kender vi i reglen kun det medfødte kald indirekte gennem længsel og som en tilskyndelse til at søge, og vi tror fejlagtigt, at vi skal finde dette center for mening og livsfylde udenfor os selv. Det forunderlige er, at det er der hele tiden, og at ingen kan tage det bort. Det er - kristent talt - Guds billede i os, og det bærer de højere værdier, som kan sætte retning for vores liv.

Peter Ruge kan kontaktes på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på mobil 40826650.

Samtaler kan finde sted i Nr Snede eller København

En samtale varer 1½ time og prisen er 750 kr.

Side 1 ud af 5