Tirsdag, 26 Juni 2018 08:43

Grundtvigs spiritualitet

 

”Solen ved midnat”

Grundtvigs esoteriske kristendom og den kvindelige visdom Sophia

Vi har sat Grundtvigs spiritualitet som tema for årsmødet 28. oktober og bedt forfatteren og grundtvigforskeren Uffe Jonas fortælle.

Grundtvigs opfattelse af ånd – dvs. Helligånd og menneskeånd – og hans kosmologi kan inspirere nutidig spiritualitet.

Grundtvig insisterer på, at verden er langt mere kompleks og rigere end naturvidenskaben beskriver. Den kalder på menneskers fantasi og sans for levende spiritualitet. Ånd er en umådelig rigdom i menneskers sind, for den er både længsel og viden om guddommeligt nærvær.

Kosmologi

For os i dag er ånd mest et indre fænomen. Men Grundtvig insisterer på, at ånd er en kraft i hele kosmos. Derfor fastholder han stædigt livet igennem et mytisk verdensbillede. Han insisterer på, at solen går rundt om jorden – for enhver kan jo se at det er sandt. Himlen ligeledes er ”der oppe” og spændt ud som et telt, sådan som Bibelen beskriver. Mennesket i sig selv – menneskevæsnet – er verdens ”midte” – det er Guds gode ven og samtalepartner.

Hvis man kun tror, at jorden er en uanseelig klode, der kredser om en fjern sol i et mørkt, koldt og tomt verdensrum, så kan man umuligt tale om en levende Ånd, der virker igennem verden. Grundtvig vidste godt, at naturvidenskaben også havde ret. Men han levede så stærkt i den kristne spirituelle verden, at han ikke kunne slippe det verdensbillede, som er vævet sammen af Ånd.

Han levede suverænt med et dobbelt verdensbillede – og hævdede frejdigt, at det spirituelle var det vigtigste. For uden det og uden Ånd kan mennesket aldrig forstå sig selv.

Det dobbelte verdensbillede fortætter sig i titlen på Uffe Jonas foredrag ”Solen ved midnat. Der er to sole. Den der vandrer over himlen – og der er solen bag ved den. Den ene taler alene til vores sanser. Men den anden lyser også i vores bevidsthed – som det guddommelige lys – den oplyste bevidstheds lys, der stråler i evighed. Og det er fra den virkelighed, at solen på himlen får sin strålekraft.

På samme måde som lyset i bevidstheden også er i kosmos – er Ånden virksom både i menneskets sind og i naturen. Vi hænger sammen med naturen, med kosmos – med solen, månen og stjernerne. Kosmos er beåndet, og det samme er vi mennesker.

Det er Grundtvigs dybeste anliggende at forkynde denne virkelighed. Han bliver aldrig træt af at kalde på en spirituel bevidsthed hos sine medmennesker. Ånden gennemstrømmer den fysiske verden. Kristus opstår igen og igen: i morgensolen, der løfter sig ud af nattemørket – i forårets vækst, der besejrer vinterkulden.

Sophia og Kristus – kvinde og mand

Ånden virker igennem kærlighed og hjertets åbenhed, men virker også i den erotiske polspænding mellem mand og kvinde. Den menneskelige seksualitet er i samsvingning med kosmiske kræfter. For den kvindelige visdom Sophia, der ifølge Bibelen (Ordsprogenes Bog kap 8) er skabt før verden blev til, er Guds partner. Kristus og den kvindelige visdom er to kosmiske principper – og polariteter, som er til stede i alt det levende. Det mandlige og det kvindelige i Gud – uadskillelige og evigt samvirkende i kosmos og i det enkelte menneske.

Så i forholdet mellem mand og kvinde – i den basale forskellighed af sind, og i den seksualitet der udfolder sig i både krop og ånd – jordisk og kosmisk – er det allerhøjeste virksomt. Derfor er mødet mellem mand og kvinde helligt.

Alt hvad der er til, er gennemstrømmet af levende og dynamisk ånd, som former og danner og skaber nyt. Og mennesket er sat i verden – midt i det hele – åben for ånd – som Guds gode ven og partner.

Grundtvig levede i en velsignet verden.

Uffe Jonas

På årsmødet d. 28. oktober vil Uffe Jonas folde Grundtvigs verdensbillede ud. Hans værk: ”Solen ved midnat” er frugten af tyve års studier. Det er en radikal fornyelse af Grundtvig-forskningen, som tager Grundtvigs spiritualitet på ordet. Uffe Jonas ikke blot åbner Grundtvigs åndelige univers, men bringer det også i inspirerende samtale med nutidens videnskabelige kosmologi og med den esoteriske kristendom, der trækker på den samme umiddelbare oplevelse af, at verden ind i det inderste er meningsfuld og beåndet.

Læst 619 gange

Skriv en kommentar

Vær sikker på, at du indtaster al krævet information, markeret med en stjerne (*). HTML kode tillades ikke.