Onsdag, 27 Juni 2018 09:59

Den kristne forvandlingsvej

Skrevet af

 

Kristusprocessen

Kristendommens perspektiv er menneskehedens forvandling. Bibelen begynder med en fortælling om tab af en oprindelig enhed med Gud og med naturen. Den fortsætter med at berette om, hvordan mennesker uden denne enhedsoplevelse forvilder sig i instinktliv og jegets selvoptagethed. Nye Testamente beretter om hvordan Kristus peger vejen ud til heling af menneskets splittethed. Og Kirkens tid handler, om hvordan Guds Ånd virker målrettet på at gøre menneskers bevidsthed klar, sådan at en ny helhed af natur, menneske og Gud lader sig danne. Vi er altså – i denne tid som for totusinde år siden – genstand for Guds vedholdende kærlige opmærksomhed, der søger at lyse menneskers bevidsthed op. Det er Kristusprocessen.

Onsdag, 27 Juni 2018 09:54

"Gud vil ikke æres, men leves"

Skrevet af

Den tyske benediktiner Willigis Jäger har ydet væsentlige bidrag til udviklingen af en nutidig kristen spiritualitet. Den nu 91-årige munk er tillige zen-mester, anerkendt i både japanske og kinesiske traditioner. Han har med udgangspunkt i disse stærke vestlige og østlige kontemplative traditioner udviklet en især kropsligt rettet praksis, og driver meditationscentret Benediktushof i Münsterschwarzach, i Bayern nær Würzburg.

Onsdag, 27 Juni 2018 09:40

Åndelig dannelse - efter Marias forbillede

Skrevet af

Der har ikke været meget plads til Maria Jesu mor i de lutherske lande siden reformationen. Hun har overlevet i nogle få kirker – som inventar og som kirkenavn, men uden nogen positiv tolkning af hendes betydning for tro og spiritualitet. Hun er offer for Luthers - i øvrigt ret rimelige - oprydning i middelalderfromhedens vildveje. Hans anliggende var at afskaffe tilbedelsen af den guddommeliggjorte Maria. Men han bevarer en dyb respekt for Jesu mor som menneske – nemlig det særlige menneske, der bærer den skæbne at føde Gud. Set med Luthers øjne er hun et fint eksempel til efterfølgelse for både mænd og kvinder. Den vurdering bygger han på Marias ydmyghed og på hendes modtagelighed.

 

Den folkelig spiritualitet i gudstjenesten.

Den folkelige spiritualitet i dens mange former er nutidens udtryk for den brede europæiske fromhedstradition, som siden middelalderen har holdt kristendom levende. Den er blevet båret af mennesker, som har et ligefremt behov for at udtrykke deres tro i følelsesmæssig åbenhed og gennem i oplevelsen af, at det hellige er nærværende.

Hver gang kirken og dens gudstjeneste er stivnet, er fornyelsen kommet fra disse mennesker og fra deres insisteren på åbenhed og nærvær. Opgaven for kirken har hver gang været at blive så blød og fleksibel, at den kan integrere det livgivende nye uden at give slip på struktur og tradition.

Tirsdag, 26 Juni 2018 18:39

Rumi om Jesus

Skrevet af

 

RUMI OM JESUS

 

Jeg kaldte højt gennem din dør:

Mystikerne er ved at samle sig i gaderne”

 

Du svarede:

Lad mig være alene.

Jeg er syg”

Tirsdag, 26 Juni 2018 18:37

Luthersk hverdagsspiritualitet

Skrevet af

 

LUTHERSK HVERDAGSSPIRITUALITET

FADERVOR OG  DEN ORDLØSE BØN.

 

Kan en luthersk spiritualitet tale ind i nutidens folkelige interesse for meditation og indre stilhed?

Ja, - ganske vist har vi tabt den umiddelbare kontakt med Luthers egen meditative praksis, men han er stadig god inspiration for en folkekirkelig hverdagspiritualitet, der vil i dialog med nutidens åndelige søgen.

Ny bog om centrerende bøn på dansk

Der findes specielt to bøger på dansk, der kan anbefales som introduktion til centrerende bøn:

  • Thomas Keatings bog "Åbent sind, åbent hjerte" der var den første bog, som beskrev centrerende bøn. Den er netop genoptrykt på forlaget Boedal, og
  • "Det vågne hjerte" af Cynthia Bourgeault, der udkom i 2012 på samme forlag.

Nu er der på dansk kommet en bog, som primært henvender sig til mennesker, der allerede har erfaring med centrerende bøn: "Giv Slip - Om centrerende bøn og hvilen i Gud" af David Frenette. (Udkommet 6.12.2017 på Forlaget Boedal, 288 sider, pris 299,95)

Tirsdag, 26 Juni 2018 08:43

Grundtvigs spiritualitet

Skrevet af

 

”Solen ved midnat”

Grundtvigs esoteriske kristendom og den kvindelige visdom Sophia

Vi har sat Grundtvigs spiritualitet som tema for årsmødet 28. oktober og bedt forfatteren og grundtvigforskeren Uffe Jonas fortælle.

Grundtvigs opfattelse af ånd – dvs. Helligånd og menneskeånd – og hans kosmologi kan inspirere nutidig spiritualitet.

Grundtvig insisterer på, at verden er langt mere kompleks og rigere end naturvidenskaben beskriver. Den kalder på menneskers fantasi og sans for levende spiritualitet. Ånd er en umådelig rigdom i menneskers sind, for den er både længsel og viden om guddommeligt nærvær.

 

Luther som en ressource for spiritualitet

 

  • Kristus er skjult til stede i menneskets indre – i hjertet.
    • Det guddommelige er en indre erfaring
  • Kristus virker formende og dannende i det enkelte menneske\r\n\r\n
    • Det guddommelige virker i mennesket