Indgangsbøn og udgangsbøn ved gudstjenesten i Skanderup kirke d. 3. september 2017

 At lytte og at lukke sig op

"Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galilæas Sø midt igennem Dekapolis. Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides, væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge; og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham: »Effatha!« – det betyder: »Luk dig op!« Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen; men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældede af forundring og sagde: »Han har gjort alting vel. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale.«  (Mk 7,31-37)

Indgangsbøn

Herre, vi er kommet ind i dit hus for at høre om Jesu undere og derigennem finde nærvær i Dig.

Vi er kommet langvejs fra og står her som folkene ved Genesarets Sø med nysgerrighed og forventning.

Lad os slippe dét i sindet, som spærrer vejen for nærvær med Dig og med hinanden.

Vi ihukommer Jesu ord ”Effatha” og be’r Dig: Herre, løs vor tunge, så vi kan anprise vort liv i Dig!

Herre, luk vore øre op, så vi kan høre Dig.

Herre, hjælp os.

Amen !

Udgangsbøn 

Herre, vi takker dig for denne stund, for vort samvær med hinanden, for at vi har fået lov at mærke Din kærlighed og Dit nærvær.

Vi går nu styrkede ud i verden igen.

Lad os bringe aftenens erfaring og den gode stemning med os hjem.

Lad det virke i os, så det kan omdannes til indsigt og udtrykkes i vort daglige virke.

Tak, Herre.

Bønner ved gudstjenesten "Dette lys har Gud ladet skinne i vore hjerter..." 13. december 2015

 

 

 

Indgangsbøn:

Hvor du og jeg kan mødes med

helt hjerteåbent sind,

dér er der intet du og jeg,

kun åndens sagte vind.

Og er vi flere sammen om 

at følge hjertets bud:

Et fællesskab af kærlighed

bli’r skabt i lys fra Gud.

Udgangsbøn:

Vi takker dig, Gud

at vi i denne aften har fået lov at mærke

din kærlighed og dit nærvær

i vores fællesskab.

Hjælp os nu, så vi ikke glemmer

at vore liv ikke er vores

men tilhører dig.

Lad vore hjerter fyldes

af dit lys alene.

Det beder vi om.

Amen

esj

INDGANGSBØN

Fra vort mismods vinter går vi forårets blomstring i møde.

Vi rammes af en uventet glæde som et solglimt gennem mørke skyer

når vi kommer til dig Hellige Gudsmoder

for at lære af dig, Maria.

Fra dine kilder strømmer kærlighedens levende vand ud i den tørstende verden.

Du gav liv og legeme til Kristus vor Gud, Jesus

da du åbnede dig for Ånden og lod dig overskygge af Herrens kraft

idet du sagde: "det ske mig efter dit ord"

Lad det også ske os efter Hans ord.

Lad denne aften være fredfyldt og hellig.

Vær med os så vi af dig kan lære at åbne vore sind og hjerter

for Guds og vores virkelighed

til gavn og glæde for dem vi møder på vor vej.

Og også gerne for os selv.

UDGANGSBØN

Lad os, som har været sammen her i aften

igen og igen lære af dig Hellige Gudsmoder, Maria.

Du ledte efter din søn og du var ængstelig.

Men du fandt ham på et helligt sted omgivet af lyttende mennesker

Og sang igen som før: ”min sjæl ophøjer Herren og min Ånd fryder sig over Gud, min frelser”.

Med ro og styrke bad du os: "hvadsomhelst han siger til jer skal I gøre".

Lad også os erfare og bevare dine ord og Hans i vore hjerter.

Lad os mærke dit moderhjerte banke med Guds kærlighed.

Lad den pulsere også fra vore vågne hjerter

så den kan rækkes ud til dem vi møder på vor vej

når vi her fra dette sted efter Hans ord går ud i verden med glæde og med fred.

Vis os vej og vær med os på vort livs vandring.

Det beder vi om i Jesu Kristi navn.

fc, 6. april 2014

Indgangsbøn:

Lad os indstille os på bøn -
og åbne os for den kraft der altid lever i nuet
ved at mærke kroppen og åndedrættet
og hjertet.
Du hellige ånd, du livets og
kærlighedens kilde og den helhed,
hvorfra al væren udgår og vender tilbage.
Vi er samlede her
for at møde dig og din kraft.
Gør os åbne,
så vi med hver fiber i vor krop fornemmer,
at du er nær.
Lad dit ord slå rod i vore hjerter,
så du lever i os.
Lad os blive ét i dig
i alle livets forhold.
Amen.

Udgangsbøn

Lad os forenes i bøn.
Du hellige ånd, vi takker dig,
fordi vi går ud herfra med din velsignelse.
Bliv hos os med din fred
og lad din kærlighed fylde vore hjerter.
Lad dit lys styre alle vore handlinger
og hjælp os
til at leve i nuet
omsluttet af din helhed,
så vi bliver nye mennesker i din ånd.
Amen

Adventsgudstjenesten "Jeg hjertets dør vil åbne dig"

Indgangsbøn

Herre, du som virker i vore hjerter!

Vi er kommet ind i dette dit hus for at prise og ære dig.

Vi er kommet med vor tvivl, længsel og i dag ikke mindst med adventstidens forventning.

Vi er kommet med ønsket om at kunne åbne vore hjerter for dig, så du kan lede og vejled os.

Ja, Herre,/ ved din nåde lad det ske,/ at vi din kærlighed må se./ Vær os nær!

Amen. 

Udgangsbøn 

Herre, vi takker dig for denne stund,

for vort samvær med hinanden og fornemmelsen af din hjertelighed.

Lad os bringe aftenens erfaring og den gode stemning med os hjem,

så det kan virke i os, så det kan omdannes til indsigt i vort daglige virke.

Lad det arbejde i os i adventstiden i forventning om din komme.

Tak, Herre.

Inspireret af adventssalmen ”Gør døren høj, gør porten vid” med tekst af N. J. Holm, 1829 og melodien fra 1500-tallet, særligt dette vers:

Jeg hjertets dør vil åbne dig, o Jesus, drag dog ind til mig!

Ja, ved din nåde lad det ske, at jeg din kærlighed må se!

Salmen er skrevet på grundlag af en meget ældre salme af Georg Weissel, 1590-1635, som var præst i Königsberg, det nuværende Kaliningrad.

BJ

Indgangsbøn

 

Herre

Du har samlet os fra nær og fjern

Nu hvor dagene går på hæld og mørket bliver tættere omkring os.

Vi er på vej, men ser ikke klart hvorhen.

Lad os ikke fare vild i livets labyrint.

Hjælp os ud af vores adspredelse

og giv os nu og da et skub i den rigtige retning.

Lad os gennem dødens mørke også se liv.

Lad os føle Dit nærvær og giv Dig til kende for os

sådan som vi hver især bedst opfatter det.

Med vor tro, så svag den end er, beder vi den ældgamle bøn:

kyrie eleison - kyrie eleison - kyrie eleison

Herre, forbarm Dig - Herre forbarm Dig - Herre forbarm Dig.

 

Udgangsbøn

 

Herre

Vi takker dig fordi vi har kunnet være sammen i Dit nærvær.

Vi går nu styrkede ud i verden igen

med glæde, fordi vi også kender sorgen

med liv og lyst, fordi vi også kender adspredelse og modløshed

med fortrøstning, fordi vi ikke behøver fare vild

selv om vi sjældent går den lige vej.

Herre, hjælp os at bringe Dit lys ud i verdens mørke.

Lad troen og kærligheden bære Din varme ud i verdens kulde.

Lad os virke sammenmed Dig og med hinanden.

Lad gnisten springe fra ånd til ånd,

så vi og andre med os kan se livet og glæden

på dødens lammende baggrund.

Herre, vi beder igen og igen: forbarm Dig over os -

forbarm Dig over os og over alle.

Herre, forbarm Dig.

fc 6.10.13

Indgangsbøn

Herre, du som virker i det skjulte, Himlens og Jordens skaber og også min skaber!

Vi er kommet ind i dette dit hus for at prise og ære dig.

Vi er kommet for at fornemme din kraft og for at lade os ledes af din ånd.

Herre, oplad nu og her vore hjerter med din ånd.

Lad os skue dit rige.

Vær os nær!

Amen.

Udgangsbøn

Herre, vi takker dig for denne stund,

for vort samvær med hinanden og fornemmelsen af din ånd,

den ånd som var og er.

Lad os bringe aftenens erfaring og den gode stemning med os hjem, så det kan virke i os,

så det kan omdannes til indsigt i vort daglige virke.

Lad da enhver gå frit til sit

og stole på Din nåde,

da får vi lyst og lykke til, at gøre gavn, som Du det vil,

på allerbedste måde.

Tak, Herre.

Bent Jul, 01-09-2013

Indgangsbøn

Herre, fra mange sider har din Ånd blæst os sammen her i Skanderup kirke

i fælles forventning om at noget nyt, og dog velkendt, er ved at bryde frem.

Lad livet vælde frem i os og rive os med.

Lad din Ånd blæse tågen bort fra vore øjne,

så vi klart kan se din forårshimmel, føle vinden kærtegne vore ansigter

og mærke regnen dryppe på vore sko.

Lad livet grønnes i os og omkring os,

og lad os smage sommerens begyndende varme

som et tegn på at dit Rige allerede er skjult til stede.

Lad nu din Ånd også blæse ind i vore åbne hjerter

så den glød, du har lagt i dem kan blusse op til en levende lue.

Lad flammerne forenes til en ild, som varmer uden at fortære,

og som lyser Verden op for os og for andre.

Det beder vi om i dit hellige Navn.

Amen

Udgangsbøn

Herre, vi takker dig fordi vi har kunnet slutte kreds med dig og med hinanden

i fred og glæde her i aften og kunnet høre din Ånd kalde på os.

Du har ladet os mærke din glød i vore hjerter og

hjulpet os til at ane dit nærvær i alle ting.

Lær os at ånde frit og være en del af dit dybe åndedrag.

Hjælp os til at tale dit sprog, fælles, men med vore egne ord.

Lad os også, når vi går ud herfra,

møde Verden med åbne øjne og fyldt af dit klare lys.

Lad flammerne i vore hjerter forenes

så vi sammen kan skabe lys i mørket, få kærlighede til at blusse

og sætte Verden i brand med din Ånd og gerning.

Det beder vi om i dit hellige navn.

Amen.

fc, pinsen 2013

Indgangsbøn

Herre -

Vi er på den støvede vej fra sønderbrudte håb, vi ved knap nok hvorhen.

Vore øjne er slørede, og hjerterne tunge.

Vi beder dig: lad os se, så vi kan tro.

Kom og slå følge med os i skikkelse af en ven.

Tal med os på vejen og lær os at indse det, som vore hjerter allerede aner:

at du er den som vi har ventet skal komme.

Lad vore øjne få glans og lad hjerterne brænde, så vi kan genkende dig,

når vi sammen med dig og hinanden bryder brødet.

Indblæs din Helligånd i os og giv os din fred.

Lad os kende dig som vi er genkendt af dig.

 

Udgangsbøn

Herre -

Vi takker dig, fordi vi på denne aften på vores vej gennem livet

har kunnet være sammen i ro og klarhed

om dig og med dig i brødet og vinen.

Tak fordi du lukker vore øjne op og rører vore hjerter, så vi kan se

og leve i en afglans af din herlighed,

når du viser dig midt i det daglige liv som den ukendte havemand,

der får de golde kviste til at grønnes og livet til at blomstre.

Lad os mærke Helligåndens vingesus, og giv os din fred midt i stormen,

så vi med glæde og klarhed kan gå ud i verden i dit spor.

fc, pinsen 2013

Indgangsbøn

Solen er gået ned

og i aftenlyset ser vi kun dunkelt

hvad der ligger foran os, i os og omkring os.

Herre, tag sløret bort fra vore øjne og sæt os fri

så vi kan se et skær af dit evige lys

som du fylder Verden med,

Lad det stråle også i vore hjerter på denne aften

hvor vi søger dig og åbner vore øjne og vort sind

for det, som du nu vil vise os.

Udgangsbøn

Vi takker dig, Herre,

fordi vi kunne være sammen på denne aften

i dit rolige, strålende og evige lys.

Vi løfter vore øjne til dig og beder:

Giv os evne og styrke

til at se Verden i dit lys

og til at se dit lys i Verden.

Gør Verden gennemskinnelig for os.

Lad os vandre i din klarhed

og lad vore ansigter utilsløret stråle

af den glød, som du har lagt i vore hjerter,

så vi med glæde kan lade glansen af dit evige lys

gennemlyse Verden

for mennesker, som vi møder på vor vej.

fc, januar 2013

Indgangsbøn

Herre vi er her i dag

for at rette vores opmærksomhed mod dig.

Din guddommelige kraft er over alt, og i alt, og opfylder alt - skjult og dog så nær.

Uendelighed og evighed er i dig -

og dog er du os nærmere end vort åndedrag og vore hjerteslag.

Hjælp os til at samle vore sind og være stille og vågne

så du kan åbne dit rige for os og gøre glæden stor.

Det beder vi om i Jesu navn.

Amen

Udgangsbøn

Herre vi beder dig:

Lad os gå ud her fra med glæde i vore hjerter,

og lad os ånde frit i samklang med dig.

Hjælp os til at huske at du altid er nær i det skjulte.

Vejled vore tanker og handlinger,

så vi kan vandre i respekt for alt levende, som er til.

Lad din Ånd være med os ind til vi atter samles i dit navn

Amen

fc 02.02.2012

SiteLock