mandag, 08 januar 2018 11:28

Ny bogudgivelse om centrerende bøn på dansk

Skrevet af

Der findes specielt to bøger på dansk, der kan anbefales som introduktion til centrerende bøn:

 • Thomas Keatings bog "Åbent sind, åbent hjerte" der var den første bog, som beskrev centrerende bøn. Den er netop genoptrykt på forlaget Boedal, og
 • "Det vågne hjerte" af Cynthia Bourgeault, der udkom i 2012 på samme forlag.

Nu er der på dansk kommet en bog, som primært henvender sig til mennesker, der allerede har erfaring med centrerende bøn: "Giv Slip - Om centrerende bøn og hvilen i Gud" af David Frenette. (Udkommet 6.12.2017 på Forlaget Boedal, 288 sider, pris 299,95)

David Frenette er uddannet i transpersonlig psykologisk rådgivning og har siden 1983 været fuldtidsansat med udviklingen af centrerende bøn på mange niveauer. Han har i alle disse år arbejdet tæt sammen med Thomas Keating som medarbejder og rådgiver. I 2012 udgav han bogen ’The Path of Centering Prayer - Deepening your experience of God’, som Thomas Keating i sit forord til bogen ikke tøver med at kalde ’den bedste, mest forståelige og praktiske bog, der er udgivet om centrerende bøn’. Nu foreligger bogen så i dansk oversættelse. Bogen er skrevet for at give erfarne udøvere af centrerende bøn redskaber til at nå mere i dybden med bønnen og ind i kontemplationen med mange brugbare og hjælpsomme råd til at komme videre, når man går i stå, ikke kan finde vej eller mangler retning. Der er medtaget mange praktiske eksempler fra forfatterens eget mangeårige virke som åndelig vejleder for mennesker, der praktiserer centrerende bøn.

Forfatteren skriver selv:

” Jeg tilbyder denne dybtgående undersøgelse af de hellige symboler og de kontemplative holdninger i håbet om, at de kan være en hjælp for erfarne udøvere af centrerende bøn til at arbejde nuanceret med særlige problemstillinger. Men bogen er også skrevet for at hjælpe begyndere og dem, der har længtes efter en form for ordløs meditation og først lige har opdaget, at der findes én indenfor den kristne tradition…… Ved at skrive både i det kristne teologiske sprog og i bevidsthedens sprog har jeg tilstræbt at gøre den centrerende bøns praksis tilgængelig både for dem, der er dybt rodfæstet i den kristne tradition, og for søgende fra andre traditioner” (fra bogens indledning).

Eksempel fra bogen: 

”Alt er et helligt symbol på Gud. Essensen af Jesu lære om bøn i det skjulte er, at alt kan blive et helligt symbol. Du kan opdage, at din travle tankevirksomhed opstår, forbliver og synker tilbage i Gud. Ligesom ordene i Fadervor kan tanker blive til bønner, hellige symboler, der opstår af Kristi bøn i det skjulte. I den dybeste erfaring af Gud, som egentlig slet ikke er en dualistisk oplevelse i bevidstheden, vågner du op i selve den trinitariske bevidsthed. I sidste instans er der ingen forhindringer i bønnen og i livet, når man finder alt i Gud. Både Jesu undervisning om bøn, Thomas Keatings undervisning om centrerende bøn og bønnen med det hellige intet beskriver bevægelsen fra dualitet til forening til fuld forening til den fulde enhed. Vore relation til Gud forvandles i denne kontemplationens guddommelige dans. Hvorfor ikke deltage i dansen?” (side 151)

Om nutidig kristen spiritualitet og Teilhard de Chardins fremtidsvisioner

Retrætekursus i Skotland juni 2017

rejsebrev af Elisabeth Staal Jensen

(også vedhæftet som pdf til download)

Holy Island

Holy Island er en lille ø ved den skotske sydvestkyst. Man sejler fra Ardrossan på fastlandet til Brodick på øen Arran, det tager knap en time med en gammel, slidt bilfærge. Derefter med bus nogle få km til en lille flække, Lamlash, hvorfra man sejler i en åben båd med plads til 10-12 personer. Turen over Lamlash Bay til Holy Isle tager ca 10 minutter - når altså vind og tidevand tillader det, hvilket det med nød og næppe gjorde, da vi ankom. Da vi skulle hjem, måtte vi vente på, at tidevandet vendte tilbage og kom derfor med en senere færge fra Brodick, end de fleste havde planlagt. Det gav for nogle et problem med at bevare den sindsro, der ellers havde hersket på retræten.

fredag, 10 marts 2017 08:15

Jesus i hjertets inderste - hvad Luther sagde

Skrevet af

Luther som en ressource for spiritualitet

 • Kristus er skjult til stede i menneskets indre – i hjertet.
  • Det guddommelige er en indre erfaring
 • Kristus virker formende og dannende i det enkelte menneske
  • Det guddommelige virker i mennesket
 • Denne dannelsesproces forener guddommeligt og menneskeligt – men fuldendes først ved opstandelsen
  • Integration af guddommeligt og menneskeligt – delagtighed (men ikke identisk med ortodoks forståelse af theosis)
 • Guds er kærlighed, og dannelsens virksomhed i os kender vi derfor på impulsen til at handle ret og godt
  • Det guddommelige er kærlighed, og kan erfares
 • Tro er en indre holdning, som kendes gennem følelser
 • Den troende skal videregive, hvad han/hun modtager fra Gud

Denne korte sammenfatning kan belyses ved citater fra centrale skrifter af Luther - find dem vedhæftet til siden her!

 

SiteLock