I Begyndelsen var Ordet – online kursus i marts med Uffe Jonas

On-line visdomskursus 5 torsdage i marts med Uffe Jonas:
I Begyndelsen var Ordet – Bevidsthedens begyndelser og endemål

Kursusbeskrivelse
Som rejsende i tid og rum navigerer vi i spændingsfeltet mellem lys og mørke, sandhed og løgn, liv og død. Af disse fire oprindelige modsætningspar udspringer hele vores sanselige livsoplevelse.
Universet blev født i et syngende ildhav. Og det åndelige liv tager form som en dannelsesrejse mod et oplyst endemål, som overstiger alle denne verdens indskrænkninger og illusioner.
Som opdagelsesrejsende på vejen mod det fuldvoksne menneske rejser vi gennem tidens og rummets sætstykker fra de dødes rige til de levendes land. Det er denne på en gang frie og målstyrede proces, som Grundtvig så smukt kalder for “det stormenneskelige levnedsløb”.
For enden af hjemrejsen mod lysets og livets evige kilder vinker Gud-mennesket i skikkelse af brudeparret Kristus & Sophia, det levende Ord og den legemliggørende Visdom. De står der som de lyslevende, altid nærværende, imødekommende og tillidsvækkende indbegreber af den fuldt udfoldede kærlighedsorden, vi alle sigter efter.

Program:

  • Begyndelsen og Enden. Filosofien om lys og mørke
  • Kosmisk optik. Tid og rum som objektive
  • Rumdannelsens dynamik. Filosofien om sandhed og løgn
  • Hjemrejsen som livskunst. Liv og død som indre kompas
  • Ægteskabet mellem ånd og støv. Opstandelsen som livsopvækkelse

Sted: Kurset afholdes på Zoom. Link fremsendes før kursusstart. Møderne bliver optaget. Videoerne lægges op som replay dagen efter.
Tid: 5 torsdage: d. 2. –  9. – 16. – 23. & 30. marts kl. 19 – 21
Tilmelding: Til Uffe Jonas: Uffejonas@mail.dk
Deltagerpris 500,- Enkeltforedrag 125,- per gang
Betaling: på Mobilepay: 60 95 35 88 eller på kontonr. 8411 – 0004008620.