Nutidig Kristen Spiritualitet

 • Det levende, det strømmende, det luftige og det guddommelige

  En meditation over vores samhørighed med alt det levende, og fordybelse i vores cirkulation af stof, vand og luft med kloden, kan hjælpe os ind i en skarpere registrering af det guddommeliges allestedsnærværende, men subtile og skjulte væsen.

  Vi har endnu i vores tid til gode at finde et passende gudsbillede. Forestillingen om en Gud oppe i himmelen med personlighedskarakter er… Læs mere

 • Folkekirkens spiritualitet

  Indledende artikel til Roskilde Stifts blad, Stiftsbladet, som i oktober 2021 havde kristen spiritualitet  som tema 
  Ordet ”spiritualitet” klinger stadig nyt i folkekirken. Men det ordet refererer til, er gammelt.  Spiritualitet svarer til fromhed og har samme alder som kirken selv, ligesom det at søge det hellige.
  Spiritualitet søger at gøre erfaring med det guddommelige, som vi normalt blot taler om… Læs mere

 • Åndelig vejledning og et nutidigt kristent menneskebillede

  Af Peter Ruge, præst og retræteleder.
  Denne artikel blev bragt i ”Kirken i Dag”, som er Kirkefondets magasin, der udkommer 4  gange årligt. Artiklen blev bragt i nr 4, 2020.
  Åndelig vejledning er i sin klassiske form en samtale. Den kan handle om livet helt generelt – dvs.  både om mening og livsfylde og om helt konkrete problemer. Men åndelig vejledning hviler… Læs mere

 • Den Kristne Visdom

  Der er bud efter alternative tilgange til at forstå menneskets samspil med verden.
  De sidste hundrede år har bragt livet på kloden i så voldsom ubalance, at menneskehedens aktiviteter påvirker klodens klima, truer tusindvis af dyrearter med udslettelse og ser ud til at kunne skade menneskehedens egne livsmuligheder i fremtiden afgørende.
  I takt hermed vil der opstå et øget pres på menneskers… Læs mere

 • Med rødderne dybt i jorden og grenene strakt mod himlen

  Med rødderne dybt i jorden og grenene strakt mod himlen

  flemming christensen, februar 2014
  For nylig kom jeg hjem fra en intens weekend i Hamburg. Fredag aften og hele lørdagen blev tilbragt i ”Kirche der Stille” i Helenenstrasse. Det er en evangelisk-luthersk kirke, som for 5 år siden lukkede op for en lang række spirituelle aktiviteter i stedet for den klassiske søndagsgudstjeneste.… Læs mere

 • Bent Jul

  I salmebogens nr. 84 er der et vers:

  Jeg hjertets dør vil åbne dig

  o Jesus, drag dog ind til mig!

  Ja, ved din nåde lad det ske,

  at jeg din kærlighed må se!

  I Den Danske Salmebog omtales hjertet i omkring 350 salmer. I 22 salmer indgår hjertet i titlen. Hjertets betydning er således en vigtig del af folkekirkens salmeskat.

   

  ‘, ‘

  Hvorfor udgør interessen… Læs mere

 • Labyrint og Livsvej

  Lisa Bremer

  ”Dejlig er jorden! Prægtig er Guds Himmel! Skøn er sjælens pilgrimsgang!
  Gennem de favre riger på jorden går vi til Paradis med sang.”

  Sådan digtede Ingemann for 170 år siden. Og sådan synger vi stadig i juletiden og til begravelser. Ja, salmen er ofte et ønske ved begravelser. Den ser jo på livet under et bestemt perspektiv. Den fortæller nemlig om livet som… Læs mere

 • Pilgrimmens integrale opgave

  Igennem de seneste 20 år har pilgrimsvandring til hellige mål fået en ny opblomstring.
  Tidligere kristne generationer har beskrevet livet på jorden som en pilgrimstid.
  Denne sidste måde at bruge pilgrimsbegrebet har i moderne tid fået indflydelse på, hvordan man fx taler om religiøse rejser eller små vandringer med sin menighed. Og man kan udvide begrebet til at omfatte en tur i… Læs mere

 • Den Kristne Forvandlingsvej

  Af Peter Ruge

  Kristusprocessen

  Kristendommens perspektiv er menneskehedens forvandling. Bibelen begynder med en fortælling om tab af en oprindelig enhed med Gud og med naturen. Den fortsætter med at berette om, hvordan mennesker uden denne enhedsoplevelse forvilder sig i instinktliv og jegets selvoptagethed. Nye Testamente beretter om hvordan Kristus peger vejen ud til heling af menneskets splittethed. Og Kirkens tid handler, om… Læs mere

 • En kristen integral livspraksis

  Peter Ruge

  ”3-2-1-Skyggepraksis”

  3. person: anerkend skyggens virkelighed som en projektion af dig selv.
  2. person: opret en relation til skyggen i et medmenneskes skikkelse
  1. person: mød skyggen i dig selv og identificer dig med den.

  Sådan lyder den amerikanske filosof og spirituelle lærer Ken Wilbers vejledning i integral skyggepraksis. Den er et element i en integral livspraksis. Det… Læs mere