Bønner

 • Indgangsbøn og udgangsbøn

  Indgangsbøn
  Herre vi er her i dag

  for at rette vores opmærksomhed mod dig.

  Din guddommelige kraft er over alt, og i alt, og opfylder alt – skjult og dog så nær.

  Uendelighed og evighed er i dig –

  og dog er du os nærmere…

 • Adventsgudstjeneste

  Adventsgudstjenesten “Jeg hjertets dør vil åbne dig”
  Indgangsbøn
  Herre, du som virker i vore hjerter!

  Vi er kommet ind i dette dit hus for at prise og ære dig.

  Vi er kommet med vor tvivl, længsel og i dag ikke mindst med adventstidens forventning.

  Vi…

 • Indgangsbøn og udgangsbøn

  Indgangsbøn
  Herre, fra mange sider har din Ånd blæst os sammen her i Skanderup kirke

  i fælles forventning om at noget nyt, og dog velkendt, er ved at bryde frem.

  Lad livet vælde frem i os og rive os med.

  Lad din Ånd blæse…