Under denne rubrik finder du aktiviteter, som ikke er foreningens egne,
men som medlemmer af foreningen er ansvarlige for.
For at en aktivitet kan optages skal den ansvarlige være medlem af foreningen,
og aktiviteten skal falde ind under foreningens målsætninger. 

Gregoriansk Aftensang i Aarhus. Maria-spiritualitet i vor tid

Den folkelige forankring af Maria-spiritualitet i Danmark led skade i forbindelse med reformationen hvor Luthers insisteren på at tidebøn skal synges på latin, de facto betød at den med tiden sygnede hen.
Det andet store tilbageslag skete i forbindelse med Helligdagsreformen i år 1770 hvor Kyndelmisse (Mariæ Renselsesdag) og Mariæ Besøgelsesdag blev afskaffet som helligdage, ligesom Mariæ Bebudelsesdag blev degraderet fra at være en helligdag til at fejringen foregår 5. søndag i fasten.

Men ingen grund til resignation! For nu synger vi i Klosterkirken i Aarhus – på adressen: Frue Kirkeplads 3 og på dansk – Gregoriansk Aftensang som altid rummer Marias lovsang med øvning fra kl. 17 til 17.45 og aftensang fra kl. 18 til 18.30 (døren låses kl. 17.52).
Vores årskalender favner naturligvis de gamle helligdage:

 

Dato Navn OBS
5/1 el. 6/1 Helligtrekongers aften/Helligtrekongers dag* Aflyst i 2022
2/2 Mariæ renselsesdag/Kyndelmisse*
Askeonsdag Evt. andet tidspunkt
25/3 Mariæ bebudelsesdag*
24/6 Sankt Hans’ dag*
2/7 Mariæ besøgelsesdag* Aflyst i 2022
22/7 Maria Magdalenes dag
6/8 Kristi forklarelsesdag
29/9 Mikkelsdag*
1/11 Allehelgensdag* (completorium) Andet tidspunkt
2/11 Alle sjæles dag (completorium) Andet tidspunkt
10/11 el. 11/11 Mortensaften/Mortensdag

                                                                                                                            * helligdag indtil år 1770

 

Facebookbrugere anbefales at orientere sig på siden ”Gregoriansk Aftensang i Aarhus”.
Nodefil-distribution og nachspiel-annoncering sker via ”Gruppe af Gregoriansk Aftensang i Aarhus”.
Er man ikke på Facebook, er man velkommen til at skrive til korleder Eva Wildt Nielsen på adressen: ewnepost@gmail.com, så man kan modtage nodefiler forud for aftensangen.