Optakt til advent. Fordybelsesdag i Silkeborg den 29.11.

Velkommen til en aften, hvor vi vil invitere til sammen at stemme sindet til den  forventningstid, der ligger foran os. I Silkeborg Kirke er der plads til at bevæge sig  og dermed rum til, at den fælles fordybelse kan have forskellige former.
Denne aften vil der indgå dans og fortælling omkring forventning, ved Morten og  Ina, meditation, bøn i bevægelse, Taizésang og stille musik.  
Alt er helt enkelt og kræver ingen forkundskaber. 
Cirka kl. 18.30 spiser vi sammen i sognelokalerne. Der vil være suppe, kaffe, te og frugt.

Tid: Tirsdag den 29.11. kl. 16.30 til 20.30. 
Sted: Silkeborg Kirke, Torvet 10 E, 8600 Silkeborg 
Pris: 90 kr. tilmelding og betaling via Mobile Pay eller efter aftale senest den 22.11. til Inger Margrethe Bonnevie: ibonnevie1@gmail.com – mobil 61 46 69 70 Max 18 personer 

Med venlig hilsen  
Morten Musicus, Ina Eskildsen, Lene Myhre, Ingrid Mejer Jensen, og Inger Margrethe  Bonnevie. 
Arrangementet er et samarbejde mellem Silkeborg Kirke, foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet og Areopagos

Om meditativ dans 
Meditativ dans er en “spirituel” udgave af folkedanse, hvor man mærker meditativt ind i det fælles felt.  At danse i cirkel og kæde er noget urgammelt – bevidstheden om og betydningen af sammenhængen  mellem dans og religion og vores indre oplevelse  
af dansens meditative effekt er i denne tradition  
sat i system af den tyske danser og koreograf  
Bernhard Wosien i midten af 1900 tallet

Om bøn i bevægelse 
Lene vil lede os i denne bønsform, der bygger  
på samspillet mellem krop, sind og ånd. 
Kroppen inddrages i bøn med enkle bevægelser.  
Denne form for kropsbøn er udviklet af Øyvind  
Borgsø.