Adventsgudstjeneste

Adventsgudstjenesten “Jeg hjertets dør vil åbne dig”

Indgangsbøn

Herre, du som virker i vore hjerter!

Vi er kommet ind i dette dit hus for at prise og ære dig.

Vi er kommet med vor tvivl, længsel og i dag ikke mindst med adventstidens forventning.

Vi er kommet med ønsket om at kunne åbne vore hjerter for dig, så du kan lede og vejled os.

Ja, Herre,/ ved din nåde lad det ske,/ at vi din kærlighed må se./ Vær os nær!

Amen.

Udgangsbøn

Herre, vi takker dig for denne stund,

for vort samvær med hinanden og fornemmelsen af din hjertelighed.

Lad os bringe aftenens erfaring og den gode stemning med os hjem,

så det kan virke i os, så det kan omdannes til indsigt i vort daglige virke.

Lad det arbejde i os i adventstiden i forventning om din komme.

Tak, Herre.

Inspireret af adventssalmen ”Gør døren høj, gør porten vid” med tekst af N. J. Holm, 1829 og melodien fra 1500-tallet, særligt dette vers:

Jeg hjertets dør vil åbne dig, o Jesus, drag dog ind til mig!

Ja, ved din nåde lad det ske, at jeg din kærlighed må se!

Salmen er skrevet på grundlag af en meget ældre salme af Georg Weissel, 1590-1635, som var præst i Königsberg, det nuværende Kaliningrad.