Kære venner
Jeg vil lige informere jer om, at vores nyhedsmails fra nu af bliver sendt fra en mailadresse, der hedder nuks@nuks.dk (og ikke som hidtil fra nutigks@gmail.com) -
Vi har flere gange talt om, at det var skidt, at vores nyhedsbreve havde en Gmail som afsender: nutigks@gmail.com - fordi den lettere ender i spam eller promoveringer, noget der har været et tiltagende problem - men af gode grunde jo af ukendt størrelse.
Med stor hjælp fra Mads er det ny ændret sådan, at der er oprettet en mail, der hedder nuks@nuks.dk, hvorfra alle nyhedsmails sendes. Hvis nogen skriver til nuks@nuks.dk vil mailen automatisk videresendes til nutidigks@gmail.com - altså den 'gamle' Gmail, da nuks@nuks.dk ikke kan modtage mails som sådan.
Håber det giver mening - og færre problemer med nyhedsbrevene.
I må gerne svare på denne mail - så jeg lige kan tjekke, at svar går i gmailen - som bl.a. Morten jo også bruger og tjekker.
Kærlig hilsen
Tove

bla bla bla
Afmeld | Rediger tilmeldinger
mail: info@nuks.dk
Email Marketing Powered by MailPoet