Foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet

spiralkors_farvet transparent bag

Julehilsen 2023

Kære alle jer, der modtager vores nyhedsbrev.
I år sender vi jer en julehilsen - som "et lys i mørket" - i form af tre forslag til julemeditationer, udarbejdet af Peter Ruge.
Vi håber, I vil kunne bruge dem, og vi ønsker jer en god og velsignet jul. Vi vender tilbage med et nyhedsbrev efter nytår med programmet for foråret - som starter med gudstjeneste i Lyseng Kirke den 4. februar kl 15.00 læs mere her og "Krop og Ånd" i Århus den 17. februar læs mere her.
Vi glæder os til at se jer i det nye år.
Mange kærlige hilsner fra os alle i bestyrelsen.
Tre meditationer tilknyttet julenat af Peter Ruge.
Meditationerne tager afsæt i den begivenhed “at Gud blev menneske”, sådan som det lyder med en klassisk formulering, og sådan som billeder, hvor stjernelyset lander i fødselshulen, udtrykker det.
Meditationerne forsøger imidlertid at forskyde denne forståelse af julenat, så det også kommer til at handle om dit og mit liv.
Fortællingen om Jesu fødsel er altså ikke kun en hændelse engang i fortiden. Den er også billede på, hvordan det guddommelige til alle tider kommer til stede og lader sig føde i det enkelte menneske.
Sagt med andre ord er julefortællingens kerne en tidløs arketype. Fortællingen om Jesu fødsel, med alle dens billeder af Maria og Josef, hyrderne og dyrene, englene og de vise mænd udtrykker, at det guddommelige kan komme til stede i et menneskes liv og blive del af ens selvforståelse. Julefortællingens kerne er Guds fødsel i mennesket: “Gud blev menneske, for at vi skulle blive Gud”, som nogle af oldkirkens teologer formulerede det.
De tre meditationers formål er at understøtte denne proces.

Se meditationerne her
Email Marketing Powered by MailPoet