Nyhedsbrev april 2022

Nutidig Kristen Spiritualitet

livsringe
Kære modtagere af Nutidig Kristen Spiritualitets nyhedsbrev.

Selv om det ikke er længe siden, vi sendte det seneste nyhedsbrev, skriver vi igen, blandt andet fordi vi gerne vil gøre opmærksom på en stilhedsvandring og to nyopslåede sommerretræter - og i øvrigt sende jer et opdateret program. Med dette nyhedsbrev følger også et indlæg af Peter Ruge, en nyrevideret udgave af hans bidrag til antologien Ringe i Vandet - om Bob Moores impuls.
Rigtig god læselyst.
_____________________________________________________________________

Først en lille "stillingsannonce" om HJÆLP TIL FORENINGENS BOGFØRING
Foreningens aktiviteter vokser, og kassereren har derfor brug for noget assistance til bogføring og til årsregnskabet. Alt kan ordnes online og pr. telefon, så det er underordnet, hvor i landet man bor.Vi håber, at der er én i netværket, som har lyst til denne tjans, og vil man vide mere, kan man kontakte Elisabeth på: elisabethstaaljensen@gmail.com eller på 51505769.
___________________________________________________________________
ringe i vandet
En nutidig kristen spiritualitet.
Den irske lærer i meditation og healing Bob Moore, født i 1928, boede og underviste i Danmark fra 1974 indtil sin død i 2008, og har haft stor betydning for udviklingen af nutidig spiritualitet. Bogen Ringe i Vandet fra 2018 er redigeret som en antologi om Bob Moores undervisning med bidrag fra en række af hans elever. Nærværende tekst er Peter Ruges bidrag til bogen, og er som udgangspunkt beretningen om det personlige møde med mennesket Bob Moore og de spor dette møde afsatte.
Men den fortæller samtidigt mere generelt om, hvordan sporene fra dette møde, der strakte sig over en femtenårig undervisningsperiode, leder videre bl.a. til dannelsen af foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet – og til stadighed sætter afgørende præg på den måde Peter Ruges undervisning udfolder sig på.
Det gælder for den konkrete udformningen af basale øvelses- og meditationsformer. Det gælder bevidstheden om, at man forankret i en folkekirkelig tradition har en opgave i at afsøge perspektiver for en nutidig – og fremtidig – kristen spiritualitet, herunder en ligeværdig udveksling med andre traditioner. Og så gælder det tanker om, at impulsen fra den levende bevidsthed, som var knyttet til Jesus, er en virksom kraft i fortidig og nutidig bevidsthedsdannelse – og at denne impuls kan blive genkendelig i f.eks. hjertets åbenhed overfor medmennesket og overfor det levende overhovedet.
Læs artiklen En Nutidig Kristen Spiritualitet her
IMG_3975
Gudstjenester i Lyseng Kirke
d. 24.4. og 22.5. kl 18.30 - 20.30.

Menighedsrådet i Holme Sogn har været så imødekommende, at de stiller kirken til rådighed for foreningen tre søndagsaftner her i foråret:
20. marts, 24. april, 22. maj. Læs mere her
Gudstjenesterne er åbne for alle interesserede, tilmeldelse ikke nødvendig.
Kirkens adresse: Lyseng Kirke, Bushøjvej 188, 8270 Højbjerg

IMG_3556
"Det levende vand – og hjertets inderste”
Retrætedag med bøn, meditation og samtale i København den 18. april
I den kristne fordybelsestradition er udtrykket ”levende vand” billedtale for erfaringen af, at Ånd virker. Vi vil på denne kursusdag gennem indre praksis forankret i hjertet søge at genkende den strømmende erfaring - og knytte an til den impuls, som udtrykker sig i Jesu ord: ”Jeg er levende vand”. v./ Peter Ruge.
cropped-abstract-original-tree-art-painting-colors-of-the-wind-painting-abstract-nature-art.jpg
Den uventede gave. Fordybelsesdag i Silkeborg kirke.
Velkommen til en aften, hvor vi vil invitere til sammen at stemme sindet.
Denne aften vil der indgå meditativ dans, fortælling, bøn i bevægelse, Taizésang og stille musik. Alt er helt enkelt og kræver ingen forkundskaber.Et samarbejde ml. Silkeborg Kirke, foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet og Areopagos.
Tirsdag den 26.4. 16.30 - 20.30 med fællesspisning.
skovhuset
Ånd og Natur
Sommerretræte 4.-7. juli i Skovhuset, der ligger smukt i Gudenådalen med skoven uden for døren. Retræte med fastlagt dagsrytme, fuld forplejning - fortrinsvis økologisk og vegetarisk, enkeltværelse til alle.
De fælles aktiviteter vil være meditation, lectio divina, kropsbøn, vandringer med inspiration til fordybelse og væren. Meget af tiden vil være i stilhed.
v./ Naturterapeut Mette Munk og Elisabeth Staal Jensen.
stilhedsvandring og kropsbøn
Stilhedsvandring kombineret med kropsbøn søndag d. 12. juni
En stilhedsvandring er en vandretur i skoven i stilhed. Undervejs guides deltagerne ind i ro og væren via kontakt med sanaerne og naturen.
På et par udvalgte steder vil vi intensivere fordybelsen ved hjælp af kropsbøn.
Vi gennemfører turen uanset vejrtype, medmindre der er udsigt til tordenvejr. Vi kommer til at gå ca 8 km i roligt tempo.
v./ Mette Munk, der er naturterapeut og Elisabeth Staal Jensen, der har arbejdet med kropsbøn i en årrække.

skyggen
Din skygge er din styrke - Retræte i Jammerbugten 21.-26. august
Da Jesus gik i ørkenen, mødte han fristeren – og så sig selv i øjnene.
Vi alle har en skyggeside, som er en del af os selv. Vi vil normalt ikke se den, løber væk fra den og prøver at nægte, at vi overhovedet har den. Men hvad vil der ske, hvis vi holder op med at løbe væk fra det, vi ikke kan lide hos os selv og i stedet for vender os om og ser det i øjnene? I skyggearbejdet siger man, at dragen kun ser så farligt ud, fordi den skjuler og vogter over en virkelig stor skat. På retræten vil vi på en beskyttet og legende måde prøve at stoppe op og vende os om, så vi kan se vore skygger i øjnene. Der ligger en skat gemt, som fortjener at blive fundet.
v/ præst og kunstner Lisa Bremer
IMG_3960
Tre retræter i 2022 med Peter Ruge:

Nygård, Als 1.- 6. maj

Nygård, Als 4.-9. september

Ådalen 25.-28. spetember
Den dybereliggende stilhed. Retræte på Als 1.-6. maj 2022
Stilhed er en holdning. Langt snarere end det er tavshed. Og stilhed er ikke blot den tillærte færdighed, at ens indre opmærksomhed ikke lader sig fange af tankernes uafladelige skift. Langt snarere har stilhed en egen fylde, som udtrykker sig igennem sindets åbenhed og modtagelighed.
Vi vil på denne stilhedsretræte spørge efter denne dybereliggende stilhed – og holde åbent mod den igennem indre praksis af bøn - og igennem sansernes vågne modtagelighed for indtryk fra verden omkring os. Stilheden er –ikke at have noget i sinde.
Hjertets opmærksomhed og bevidsthedens sans for hengivelse.
Stilhedsretræte på Nygård, Als 4.-9. september 2022
Der er to vigtige spor i den kristne meditation: I det ene spor følger man hjertets vågne opmærksomhed for andre levende væsner. I det andet vandrer man med bevidsthedens åbenhed. Og det sker at sporene løber sammen til ét.
Mennesker har i det kristne - ligesom i andre store religioner – opdaget, at hjertet kan blive et mødested for Gud og menneske, eller sagt i et andet sprog: kan være overgangssted mellem den almindelige bevidsthed og Ånd.
Vi vil på denne retræte øve disse to spor: hjertets og åbenhedens – og lade dem mødes i hengivelsens erfaring af det guddommelige.
”I Ham lever vi, ånder vi og er vi” (ApG 17,2)
Erfaringen af det guddommelige – hengivelse og nærvær som praksisvej.
Retræte På Ådalen 25.-28. September 2022
Igennem retrætedagenes rytme af stilhed, gudstjeneste, vandring og bønnens indre praksis vil vi søge ord til et erfaringsnært sprog for det helliges væsen. Det gælder følelser, sansninger, oplevelsen af fællesskab – altså dybest set: hvordan vi mærker erfaringen af Ånd.
Vi vil i en åben undersøgelse vægte en indre praksis af hengivelse, som udfordrer den adskilthed fra verden omkring os, der præger vores almindelige oplevelse. Påstanden vil være, at erfaringen af det hellige bliver reel i takt med, at vi overgiver os til sansningen og følelsen i det afstandsløse nærvær.
To Århus arrangementer foråret 2022:
Job 1
24.april 2022.
William Blakes illustrationer til Jobs Bog -
med betragtninger i C.G. Jungs forståelse af individuation.
Oplægsholder cand.mag. Lisbeth Pedersen
Jobs Bog er af mange blevet anset for at være det vanskeligste skrift i Det Gamle Testamente og har gennem tiderne kaldt på forskellige tolkninger – såvel teologiske, kunstneriske som videnskabelige tolkninger. Særligt fascinerende og interessant bliver det, når forskellige tolkninger taler sammen og supplerer hinanden, som det er tilfældet med den britiske kunstner William Blakes illustrationer til Jobs Bog og den schweiziske psykiater Carl Gustav Jungs dybdepsykologiske tolkning af Job. Blake og Jung leverer tilsammen en tolkning, der er særdeles relevant for det moderne menneske. Det er denne tolkning, som vi vil forsøge at udfolde.
samtale
8. maj 2022
Samvittighed og Skyld
OBS! Denne eftermiddag har skiftet indhold. Titlen er ændret fra ”Hjælpekunstens hemmeligheder”
Oplægsholder cand. teol og psykoterapeut Ilse Sand
At eje evnen til at føle skyld og dårlig samvittighed er godt. Det viser, at vi er ansvarsfulde mennesker, som gerne vil bidrage positivt i eget og andres liv.
Nogle mennesker tager lynhurtigt ansvaret, fx for en dårlig stemning, en mistrivsel eller en smerte og belaster sig selv med overdreven dårlig samvittighed. Andre oplever sjældent eller aldrig sig selv som skyldig i noget negativt.
Ilse Sand vil præsentere forskellige redskaber, du kan bruge til at undersøge din dårlige samvittighed og slippe den overdrevne del, der tynger dig unødvendigt. Undervejs bliver der mulighed for at reflektere over emnet to og to eller alene, hvis du fortrækker det – evt. med din notesbog.
Himmelske dage 26.-29. maj 2022 i Roskilde.
Nutidig Kristen Spiritualitet deltager i med følgende aktiviteter:
sakral dans 1

Sakral dans fredag og lørdag ved Morten Pedersen (Morten Musicus)
Labyrint fredag og lørdag ved Lisa Bremer
Kropsbøn lørdag ved Elisabeth Staal Jensen se mere i programmet for Himmelse Dage her
Peter Ruge holder endvidere to oplæg: Det Kristne Hjerte og Sophia - den kvindelige Visdom

Email Marketing Powered by MailPoet