Nyhedsbrev marts 2022

Nutidig Kristen Spiritualitet

livsringe
Kære modtagere af Nutidig Kristen Spiritualitets nyhedsbrev.
På trods af de dystre og tragiske hændelser i verden er foråret gryende i Danmark, og vi sender hermed et let forsinket nyhedsbrev for at informere dig om vores aktiviteter de kommende måneder.
For ikke at gøre brevet for langt præsenterer vi de forskellige tiltag kort med tilhørende links til hjemmesiden, hvor du kan læse nærmere.
Brevet indeholder information om følgende:
  • Refleksion af Peter Ruge: Det levende, det strømmende, det luftige og det guddommelige.
  • Planlagte retræter i 2022
  • Århus - arrangementer foråret 2022
  • Foreningens bidrag til Himmelske Dage i Roskilde i maj
  • Foreningens lille bog "Kropsbøn", som udkom i november 2021
  • Ny gruppe til fordybelse i bogen "Meditationer over Tarot - en rejse ind i Kristen Hermetisme".
Husk endvidere at tjekke hjemmesiden ind imellem for information om aktiviteter, eksisterende grupper, læsestof og information - vi uploader jævnligt nye aktiviteter. Rigtig god læselyst.
sol i vand
Det levende, det strømmende, det luftige og det guddommelige
af Peter Ruge

En meditation over vores samhørighed med alt det levende, og fordybelse i vores cirkulation af stof, vand og luft med kloden, kan hjælpe os ind i en skarpere registrering af det guddommeliges allestedsnærværende, men subtile og skjulte væsen.
Vi har endnu i vores tid til gode at finde et passende gudsbillede. Forestillingen om en Gud oppe i himmelen med personlighedskarakter er langsomt brudt sammen over de sidste par hundrede år – og de gudsbilleder, vi har fået i stedet, er kun vage.
Universet, ved vi, er uendeligt, og levner ikke noget sted for Gud.
Læs den fulde tekst her

IMG_3556
”Det levende vand – og hjertets inderste”
Retrætedag med bøn, meditation og samtale
i Skanderborg den 3. april og København den 18. april
I Jesu ord og igennem den kristne fordybelsestradition er udtrykket ”levende vand” billedtale for erfaringen af, at Ånd virker. Sådan som Jesus bruger ordene til at vække den samaritanske kvinde til genkendelse af Åndens virkelighed i Johannesevangeliet kap 4. Vi vil på denne kursusdag gennem indre praksis forankret i hjertet søge at genkende den strømmende erfaring, som billedetsproget taler om, i hjertets inderste - og knytte an til den impuls, som udtrykker sig i Jesu ord: ”Jeg er levende vand”.
Dagene ledes af Peter Ruge. Læs mere på retrætesiden her

IMG_3975
Gudstjenester i Lyseng Kirke
søndagene den 20.3., 24.4. og 22.5. kl 18.30 - 20.30.

Menighedsrådet i Holme Sogn har været så imødekommende, at de stiller kirken til rådighed for foreningen tre søndagsaftner her i foråret:
20. marts, 24. april, 22. maj. Læs mere her
Hver aften har et forløb på to timer fra kl. 18.30 til kl. 20.30, og kirken er åben fra kl 18.
Gudstjenesterne er åbne for alle interesserede, tilmeldelse ikke nødvendig.
Kirkens adresse: Lyseng Kirke, Bushøjvej 188, 8270 Højbjerg

Glÿfa-mandala Lisas kursus 0921
Mandalamaling som fordybelsesproces
Retræte ved Nissum Fjord den 2. - 7. april 2022
Fordybelse i en kreativ spirituel praksis
Erkendelse af sine egne strukturer og mønstre
Opdagelse af livets mangfoldighed og farvepragt
Centrering omkring en midte
Uendelig vidde og egne begrænsninger
At skabe og lade sig skabe...
… det er stikord, der kan mødes, når man lader sig ind på processen at male en mandala. Det selv at skabe, konstruere, tegne og male en mandala går endnu mere i dybden og er mandalaens kongedisciplin. På retræten vil vi gå ind i sådan en proces og lade os skabe, mens vi skaber. Læs mere på retrætesiden her
NYGAARD
Den dybereliggende stilhed. Retræte på Als 1.-6. maj 2022
Stilhed er en holdning. Langt snarere end det er tavshed. Og stilhed er ikke blot den tillærte færdighed, at ens indre opmærksomhed ikke lader sig fange af tankernes uafladelige skift. Langt snarere har stilhed en egen fylde, som udtrykker sig igennem sindets åbenhed og modtagelighed.
Vi vil på denne stilhedsretræte spørge efter denne dybereliggende stilhed – og holde åbent mod den igennem indre praksis af bøn - og igennem sansernes vågne modtagelighed for indtryk fra verden omkring os. Stilheden er –ikke at have noget i sinde. Læs mere på retrætesiden
Hjertets opmærksomhed og bevidsthedens sans for hengivelse.
Stilhedsretræte på Nygård, Als 4.-9. september 2022
Der er to vigtige spor i den kristne meditation: I det ene spor følger man hjertets vågne opmærksomhed for andre levende væsner. I det andet vandrer man med bevidsthedens åbenhed. Og det sker at sporene løber sammen til ét.
Mennesker har i det kristne - ligesom i andre store religioner – opdaget, at hjertet kan blive et mødested for Gud og menneske, eller sagt i et andet sprog: kan være overgangssted mellem den almindelige bevidsthed og Ånd.
Vi vil på denne retræte øve disse to spor: hjertets og åbenhedens – og lade dem mødes i hengivelsens erfaring af det guddommelige. Læs mere på retrætesiden
HPIM3992
”I Ham lever vi, ånder vi og er vi” (ApG 17,2)
Erfaringen af det guddommelige – hengivelse og nærvær som praksisvej.
Retræte På Ådalen 25.-28. September 2022
Igennem retrætedagenes rytme af stilhed, gudstjeneste, vandring og bønnens indre praksis vil vi søge ord til et erfaringsnært sprog for det helliges væsen. Det gælder følelser, sansninger, oplevelsen af fællesskab – altså dybest set: hvordan vi mærker erfaringen af Ånd.
Vi vil i en åben undersøgelse vægte en indre praksis af hengivelse, som udfordrer den adskilthed fra verden omkring os, der præger vores almindelige oplevelse. Påstanden vil være, at erfaringen af det hellige bliver reel i takt med, at vi overgiver os til sansningen og følelsen i det afstandsløse nærvær. Læs mere på retrætesiden

TO ÅRHUS ARRANGEMENTER:
Job 1
24.april 2022.
William Blakes illustrationer til Jobs Bog -
med betragtninger i C.G. Jungs forståelse af individuation.
Oplægsholder cand.mag. Lisbeth Pedersen
Jobs Bog er af mange blevet anset for at være det vanskeligste skrift i Det Gamle Testamente og har gennem tiderne kaldt på forskellige tolkninger – såvel teologiske, kunstneriske som videnskabelige tolkninger. Særligt fascinerende og interessant bliver det, når forskellige tolkninger taler sammen og supplerer hinanden, som det er tilfældet med den britiske kunstner William Blakes illustrationer til Jobs Bog og den schweiziske psykiater Carl Gustav Jungs dybdepsykologiske tolkning af Job. Blake og Jung leverer tilsammen en tolkning, der er særdeles relevant for det moderne menneske. Det er denne tolkning, som vi vil forsøge at udfolde. se mere på denne side


8. maj 2022
Hjælpekunstens hemmeligheder
- sådan skaber du en frugtbar hjælpende samtale
Oplægsholder cand. teol og psykoterapeut Ilse Sand
En af de største og mest langtidsholdbare lykkefølelser opstår, når vi gør en positiv forskel for en anden. Lykkes det, er det typisk noget, vi husker og glæder os over i mange år efter.
Måske er der en på dit arbejde, i din familie eller i dit netværk, som trænger til hjælp? Men hvordan kan du tilbyde din hjælp uden at virke anmassende? Hvordan skaber du en dialog med nærvær? Og hvordan øger du chancerne for, at samtalen bliver frugtbar både på kort og på lang sigt? Læs mere på denne side
Himmelske dage 26.-29. maj 2022 i Roskilde.
Nutidig Kristen Spiritualitet deltager i med følgende aktiviteter:
sakral dans 1

Sakral dans fredag og lørdag ved Morten Pedersen (Morten Musicus)
Labyrint fredag og lørdag ved Lisa Bremer
Kropsbøn lørdag ved Elisabeth Staal Jensen se mere i programmet for Himmelse Dage her
s. 1 - Titelside jpg kropsbøn
Om foreningens lille bog om kropsbøn
Foreningen udgav i forbindelse med årsmødet i november 2021 en lille bog om den kropsbøn, som vi igennem en årrække har gjort erfaringer med bl.a. ved gruppemøder og på retræter. Læs Peter Ruges forord til bogen og læs mere om Kropsbøn her
meditationer-over-tarot-bind-iii wide screen
NY GRUPPE til fordybelse i bogen
"Meditationer over Tarot - en rejse ind i kristen hermetisme"
Tarotmeditationerne’ består i den danske oversættelse af tre bind, der udkom 2019-2021. man kan evt. se mere om bogen her.
Selv de mest entusiastiske læsere finder bogen udfordrende at læse, og mangler ofte at kunne dele de udfordringer, spørgsmål, oplevelser og indsigter, som bogen bibringer dem, med andre.
Dette er baggrunden for at starte en fordybelsesgruppe, der mødes månedligt på Audonicon i Skanderborg; forårets datoer er 30. marts, 27. april og 1. juni. kl 14 -18.
Gruppen ledes af Tove Vejlgaard (medoversætter af bogen til dansk). Læs mere nederst på siden med udviklingsgrupper her

Email Marketing Powered by MailPoet