Foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet
Nyhedsbrev maj 2021

livsringe
Besøg vores hjemmeside her
Hjemmesiden har nu også adressen nuks.dk og foreningen kan kontaktes på info@nuks.dk
Det er med specielt stor glæde, at vi nu byder velkommen til sommer- og efterårsprogrammet i Nutidig Kristen Spiritualitet efter et år med forsamlingsforbud og -restriktioner.
Med dette nyhedsbrev følger ud over en oversigt over foreningens kommende arrangementer også en klumme af Peter Ruge om ”Gudbilledligheden og det oplyste menneske”. Klummen kan du læse her.

Sommerretræte
I slutningen af juni måned afholdes - ligesom sidste år - en sommerretræte under ledelse af Elisabeth Staal Jensen. Retræten afholdes på Nygård på Als den 28.6. -1.7. 2021 under titlen Natur, stilhed og visdomspraksis. Der er stadig ledige pladser! Program og tilmelding her.
IMG_8332


Online retræter
Selv om vi som resten af samfundet har været påvirket af Covid19 pandemien i Danmark og har måttet aflyse en del af vores arrangementer, har vi også gjort erfaringer med at ændre nogle gruppemøder og retræter, så de i stedet er blevet afholdt via Zoom, hvor deltagerne så har kunnet deltage hjemmefra.
Det har vist sig at være en overraskende intens måde at mødes og have fællesskab på. Disse positive og interessante erfaringer giver anledning til yderligere at undersøge denne form. Derfor vil Peter Ruge afholde følgende online retræter via Zoom:
Dagsretræte den 30. august med titlen: Mit medfødte kald. Hvordan sanser jeg det, og hvordan giver jeg det skikkelse?
Dagsretræte den 17. oktober med titlen: Den vedvarende bøn. Hvordan holde den meditative opmærksomhed vågen gennem dagen?
Weekendretræte den 17.-19. september med titlen: Menneskets længsel efter Gud og Guds længsel efter mennesket.
Peters oplæg om disse arrangementer og tilmelding finder du her.

Retræter på Nygård på Als.
I efteråret afholdes to klassiske retræter på Nygård på Als under Peter Ruges ledelse:
Den 10.-12. oktober afholdes en weekendretræte med titlen ”Vær altid glade” – livsmod og erfaringen af Ånd. Program og tilmelding her.
Den 21.-26. november afholdes en stilhedsretræte ligeledes på Nygård med titlen: Bevidsthedens åbenhed og hjertets opmærksomhed. Program og tilmelding her.

Retræte på Løgunkloster Refugium
Retræten Hjertets fordybelse med Peter Ruge og Martin Guldberg, som var planlagt til 29.4.-2.5.2021 på Løgumkloster Refugium, blev udsat og afholdes i stedet den 12.-15.11. 2021. Program og tilmelding her.

Stilhedsvandringer.
Under ledelse af Mette Munk arrangeres to stilhedsvandringer søndag den 15 august kl 13-16 og søndag den 24 oktober kl 13-16.
En stilhedsvandring er en vandretur i skoven af 3 timers varighed, hvor man går i stilhed, og undervejs guides ind i ro og væren via kontakt med sanser og naturen. Undervejs inviteres man til refleksion og fordybelse i forhold til sin tro og spiritualitet. Se Mettes oplæg til stilhedsvandring og tilmelding her.Årsmødet 2021.
Foreningens årsmøde afholdes
LØRDAG DEN 6. NOVEMBER KL 13.30 - 17.30 på AUDONICON I SKANDERBORG.
Temaet er Den Kristne Visdom.
Visdom er den arketypiske holdning, som prioriterer at skabe og opretholde balance i menneskets liv - og i verden som helhed. Udgangspunktet for en visdomspraksis er, at der findes en overordnet helhed – et kosmos og en orden - og heri skal mennesket finde sin rette plads. Ikke som herre og ikke som slave, men som formidler mellem de helt store kræfter, som er i spil i kosmos: ånd og instinkt. Mennesket er i den forstand verdens midte. Kristen visdom findes ikke rigtig som levende tradition i dag. Men den burde findes – og med årsmødets tema vil vi gerne pege på, hvordan visdomsperspektivet kan gøre det kristne anliggende tydeligt og kan præcisere en nutidig kristen spiritualitet.
Oplægsholdere bliver sognepræst, PhD Marianne Aagaard Skovmand om Jesus som visdomslærer med udgangspunkt i Thomasevangeliet, som hun sidste år nyoversatte fra koptisk, og foreningens formand Peter Ruge, som vil tale om visdommens arketype i nutiden. Der vil blive oplæg til samtale og udveksling om dette vigtige emne.

Årsmødet starter med generalforsamling kl 12.30. Efter mødet er der fælles suppe.
Detaljeret program vil blive udsendt kort efter sommerferien.
Tilmelding kan ske allerede nu på tilmelding@nuks@.dk

Radioudsendelse.
Den 4.4.2021 var Peter Ruge gæst i programmet Tidsånd, hvor emnet var HVOR ER VISDOMMEN.
Du kan høre udsendelsen via dette link https://www.dr.dk/radio/p1/tidsaand/tidsand-2021-04-04

IMG_1020
Visdomsgrupperne i Århus er åbne for nye medlemmer.
Der er to såkaldte visdomsgrupper i Århus, hvor man arbejder med vidomspraksis, inspireret af bl.a. Cynthia Bourgeault og David Benner.
Aktiviteterne er lectio divina, kropsbøn, meditativ sang, centrerende bøn samt refleksion og udveksling.
Den ene gruppe blev dannet i januar 2020 og mødes i Lyseng Kirke hver anden tirsdag kl. 19.00 - 21.00.
Den anden gruppe blev dannet i foråret 2021 og mødes hver anden mandag kl 15.00 -17.00.
Begge grupper er åbne for enkelte nye deltagere, og startdatoerne for efteråret meldes ud på hjemmesiden senere.
Grupperne ledes af Elisabeth Staal Jensen. Forespørgsler og tilmelding til Elisabeth: Elisabethstaaljensen@gmail.com

Interesserede kan læse mere om begrundelsen for at arbejde med visdomspraksis her

Grupper for centrerende bøn. Der er flere aktive grupper, som har plads til nye medlemmer. Se mere om centrerende bøn- grupper og mulighed for deltagelse eller oprettelse af ny gruppe her.

Hvad angår de tidligere afholdte Århus-arrangementer til udforskning af den kristne spiritualitet er der i øjeblikket ikke lagt noget program for efteråret, men vi håber at kunne afholde nogle arrangementer. Information herom følger. De tidligere afholdte gudstjenester i Skanderup kirke i Skanderborg er indtil videre ophørt for at prioritere andre aktiviteter.
IMG_1732
Nutidig Kristen Spiritualite
nuks.dk
NKS_logo_spiral